Text: -A A +A

Фотографите работят с фотоапарати за фотографиране на хора, събития, пейзажи, материали, продукти и други.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3431

Фотографът има следните основни длъжностни задължения:

 • прави снимки за рекламни, търговски, промишлени или научни цели, за илюстриране на материали и статии във вестници, списания и други публикации;
 • снима фотографски портрети на хора и групи хора;
 • изучава изисквания за всяка отделна задача и подбират вида апарат, филм, осветление и фон;
 • определя композиции на изображения, извършват технически корекции и настройват апаратура и обекти на снимки;
 • работи със скенери за прехвърляне на фотографски изображения на компютри;
 • работи с компютри при обработка на фотографски изображения;
 • адаптира готови фотографски изображения за създаване на цифрови изображения за включване в мултимедийни продукти;
 • използва компютърни и други техники за постигане на желани ефекти.

Длъжности за тази професионална група:

 • Фотограф
 • Фоторепортер
 • Въздушна фотография
 • Научна фотография
 • Художествена фотография

Не включва:

 • Оператор, камера
 • Оператор, електронна аудио-визуална техника
 • Работник, ремонт на фотографска апаратура
 • Фотограф, фотогравюри
 • Репродукционен фотограф за фотоформи
 • Механик, електроник
Прочетено: 2,004 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 22.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!