Text: -A A +A

В тази единична група са обхванати лица, които: провеждат фундаментални и приложни научни изследвания в областта на физиката и астрономията; усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи; прилагат научни знания, свързани с физиката и астрономията в сфери като промишленост, медицина, военно дело и други.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2111

Длъжности за тази професионална група:

 • Аеродинамик
 • Астроном
 • Астрофизик
 • Радиоастроном
 • Физик
 • Физик, акустик
 • Физик, атомна физика
 • Физик, балистик
 • Физик, електричество и магнетизъм
 • Физик, електроник
 • Физик, механика
 • Физик, молекулярна физика
 • Физик, оптика
 • Физик, теоретична физика
 • Физик, термодинамика
 • Физик, топлофизика
 • Физик, физика на елементарните частици
 • Физик, физика на полупроводниците
 • Физик, физика на твърдото тяло
 • Физик, хидродинамика
 • Физик, медицинска радиологична физика
 • Физик, медицинска санитарна физика
 • Физик, радиационна хигиена
 • Физик, радиобиология
 • Физик, биофизика

Не включва:

 • Лаборант
 • Астролог
Прочетено: 1,348 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!