Text: -A A +A

Финансовите анализатори осъществяват количествени анализи на информация, засягаща инвестиционни програми за обществени или частни институции.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2413

Финансовите анализатори имат следните основни длъжностни задължения:

 • анализират финансова информация за изготвяне на прогнози за бизнеса, индустрията и икономическите условия, които да бъдат използвани при вземането на инвестиционни решения;
 • поддържат познанията си и следят развитието в областта на индустриалните технологии, бизнес, финанси и икономическа теория;
 • интерпретират информация, засягаща инвестиционните програми, като цена, добив, стабилност, бъдещи тенденции в инвестиционния риск и икономически влияния;
 • наблюдават икономически, промишлени и корпоративни разработки чрез анализиране на информация, придобита от финансови публикации и услуги, фирми за инвестиционно банкиране, правителствени агенции, търговски публикации, фирмени източници и лични интервюта;
 • препоръчват инвестиции и подходящо време за инвестиране на компании, персонала на инвестиционни фирми или на широката общественост;
 • определят цените, на които ценни книжа ще бъдат пуснати на пазара и предложени за купуване от обществеността;
 • изготвят планове за инвестиране на базата на финансови анализи;
 • оценяват и сравняват качеството на ценни книжка в дадена индустрия;
 • представят устни и писмени доклади за общи икономически тенденции, индивидуални корпорации и цели икономически сектори.

Длъжности за тази професионална група:

 • Финансов анализатор
 • Анализатор, банка
 • Експерт, финансови и стопански анализи
 • Експерт, връзки с инвеститорите
 • Анализатор, облигации
 • Консултант, ценни книжа
 • Инвестиционен анализатор
Прочетено: 5,721 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!