Text: -A A +A

Философите, историците и политолозите провеждат проучвания за естеството на човешкия опит и съществуване, фази или аспекти от човешката история, политически структури, движения и поведение. Те документират и правят констатации, за да информират и спомогнат за водене на политически и индивидуални действия.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2633

Философите, историците и политолозите имат следните основни длъжностни задължения:

 • изследват (чрез мисловна дейност) общи каузи, принципи и значения на света, човешката дейност, опит и съществуване, както и интерпретират и развиват философски концепции и теории;
 • консултират и сравняват първични източници, като оригинални и съвременни записи на отминали събития с вторични източници като археологически и антропологически находки;
 • подбират материали, проверяват тяхната автентичност, както и изследват и описват историята на определен период от време, страна или регион в икономически, социален или политически аспект;
 • провеждат проучвания в области като политическа философия, минала или настояща теория и практика на политически системи, институции и поведения;
 • наблюдават съвременните политически институции и техните становища, събират информация за тях от различни източници, включително от интервюта с членове на правителствени и политически партии или от други отговорни лица;
 • разработват теории, модели и методи за интерпретиране и описание на естеството на човешкия опит, исторически и политически събития и поведения;
 • представят изводи и заключения за публикуване или използване от правителства, политически партии или други организации и заинтересовани лица;
 • изготвят научни доклади и отчети.

Длъжности за тази професионална група:

 • Генеалог
 • Историк
 • Политолог
 • Философ

Не включва:

 • Политически съветник
Прочетено: 1,227 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!