Text: -A A +A

Фармацевтите получават, съхраняват, приготвят, опаковат, контролират, отпускат и разпространяват лекарствени продукти и медицински изделия, съветват за правилно приложение, нежеланите реакции и странични ефекти на лекарствените продукти и медицинските изделия, предписани от лекари или други медицински специалисти. Фармацевтите допринасят за научните изследвания, тестването, подготовката, предписването и контрола на лекарствените терапии за подобряване на човешкото здраве.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2262

Фармацевтът има следните основни длъжностни задължения:

 • изпълнява рецепти за лекарствени продукти продукти, предписани от лекари, лекари по дентална медицина или други медицински специалисти, информира се за историята на заболяването на пациента, уточнява подходящата дозировка на лекарствените продукти, начина за тяхното приемане и съвместимостта помежду им;
 • приготвя или контролира изготвянето и поставянето на етикети при изпълнението дадена рецепта за лекарствени продукти по магистрална и фармакопейна рецептура: течни лекарствени форми, мазила, прахове, таблетки и други;
 • предоставя информация и съвети на предписващите лекари и пациенти относно лекарствени взаимодействия, несъвместимост, противопоказания, странични ефекти, дозировка и правилно съхранение на лекарствените продукти;
 • сътруднича си с други медицински специалисти с цел планиране, контрол, преразглеждане и оценяване на качеството и ефективността на индивидулната лекарствена терапия на пациентите, както и ефективността на различните лекарства и терапии;
 • поддържа архив с данни за предписани лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в съответствие с нормативните изисквания и професионалната етика;
 • осигурява условия на съхранение на лекарствените продукти, гарантиращи запазването на тяхното качество и безопасност;
 • консултира пациенти и предоставя лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, осигуряват диагностична и терапевтична помощ ;
 • контролира и координира работата на помощник-фармацевти;
 • провежда научни изследвания с цел разработване и усъвършенстване на фармацевтични, козметични и химични продукти;
 • обсъжда производствените технологии и състава на лекарствените продукти с химици, технически и други специалисти;
 • тества и анализира лекарствените продукти с цел определяне на тяхната идентичност, чистота и съответствие със спецификацията, утвърдена с разрешението за употреба;
 • оценява етикетите, опаковката и рекламирането на лекарствени продукти;
 • изготвя информация за рисковете от употребата на определен вид лекарствени продукти.

Длъжности за тази професионална група:

 • Фармацевт, индустриален
 • Химик-фармацевт
 • Фармацевт магистър
 • Фармацевт магистър, инспектор
 • Фармацевт магистър, аналитик
 • Фармацевт магистър, технолог
 • Фармацевт, магистър ръководител контрол върху качеството на лекарствените продукти
 • Фармацевт, магистър, анализ на лекарствените продукти
 • Фармацевт, магистър, клинична фармация
 • Фармацевт, магистър, лечебни растения и фитофармацевтични продукти
 • Фармацевт, магистър, организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
 • Фармацевт, магистър, организация и икономика на фармацевтичното производство
 • Фармацевт, магистър, технология на лекарствата с биофармация
 • Фармацевт, магистър, токсикология и токсикологичен анализ
 • Фармацевт, магистър, клинична химия
 • Фармацевт, магистър, военномедицинско снабдяване
 • Фармацевт-магистър , ръководител на аптека
 • Фармацевт-медицински представител

Не включва:

 • Биолог, фармакология
 • Помощник-фармацевт
Прочетено: 1,458 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 22.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!