Text: -A A +A

Електротехниците изпълняват технически задачи, свързани с проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддръжане и ремонт на електрическо оборудване, съоръжения и системи за електроснабдяване.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3113

Електротехниците имат следните основни длъжностни задължения:

 • осигуряват техническа помощ, свързана с проучвания, разработване и изпитване на прототипи на електрическо оборудване и съоръжения;
 • проектират и изготвят планове и схеми за електрически инсталации съгласно спецификации;
 • изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на електрически системи и оборудване съгласно проектни спецификации;
 • контролират технически изисквания относно производство, инсталиране, експлоатация, поддържане и ремонт на електрически системи и оборудване за съответствие със спецификации и наредби;
 • определят методи за инсталиране, тестване за безопасност и първоначално включване на електрически системи или оборудване;
 • сглобяват, инсталират, тестват, калибрират, модифицират и ремонтират електрически инсталации и оборудване съгласно изисквания и наредби за безопасност.

Длъжности за тази професионална група:

 • Техник, технолог кабелно производство
 • Техник, асансьорна техника
 • Техник, експлоатация и ремонт на електрокари
 • Техник, електрификация на селското стопанство
 • Техник, електрически машини и апарати
 • Техник, електрически системи
 • Техник, електрически централи и мрежи
 • Техник, електродомакинска техника
 • Техник, електрообзавеждане на електропревозни средства за градския транспорт
 • Техник, електрообзавеждане на кораби
 • Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия
 • Техник, електротехника на автомобилния транспорт
 • Техник, електрически подстанции и мрежи в метрополитен
 • Техник, кабелни линии и осветление в метрополитен
 • Техник-механик, електромеханични устройства и автоматика в метрополитен
 • Техник, електроснабдяване на железопътен транспорт
 • Инспектор, електробезопасност
 • Инспектор, качество (електрически продукти)

Не включва:

 • Техник, електронна техника
 • Оператор, блок в електроцентрала
 • Електромеханик
Прочетено: 4,015 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!