Text: -A A +A

Електронните техници изпълняват технически задачи, свързани с проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на електронно оборудване.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3114

Електронните техници имат следните основни длъжностни задължения:

 • осигуряват техническа помощ, свързана с проучвания, разработване и изпитване на прототипи на електронно оборудване;
 • проектират и изготвят планове и схеми за електронно оборудване съгласно спецификации;
 • изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на електронно оборудване съгласно проектни спецификации;
 • контролират технически изисквания относно производство, експлоатация, поддържане и ремонт на електронно оборудване за съответствие със спецификации и наредби;
 • подпомагат при проектиране, разработване, инсталиране, експлоатиране и поддържане на електронни системи;
 • определят методи за инсталиране, тестване за безопасност и първоначално включване на електронни системи или оборудване;
 • тестват електронни системи, събират и анализират данни, сглобяват електронни схеми.

Длъжности за тази професионална група:

 • Техник, конструиране и технология на електронни елементи
 • Техник, електровакуумна техника
 • Техник, промишлена електроника
 • Техник, самолетоводещи съоръжения
 • Техник, ядрена електроника
 • Техник, автоматизация
 • Техник, електронна техника
 • Техник, микропроцесорна техника
 • Инспектор, качество (електронни продукти)
 • Техник, измервателни уреди

Не включва:

 • Техник, електрически системи
 • Техник, телекомуникации
 • Механик, електроник
 • Монтажник, електронно оборудване
Прочетено: 1,917 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!