Text: -A A +A

Електроинженерите провеждат проучвания, консултират, проектират и управляват изграждането и функционирането на електрически системи, компоненти, двигатели и оборудване, консултират и управляват тяхното функциониране, поддръжка и ремонт. Те изучават и съветват в технологичен аспект относно електротехнически материали, продукти и процеси.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2151

Електроинженерът има следните основни длъжностни задължения:

 • консултира и проектира електроцентрали и системи за генериране, предаване или разпределение на електроенергия;
 • контролира и наблюдава функционирането на системите за генериране, предаване и разпределение на електричество;
 • консултира и проектира системи за електрически двигатели, друго електрическо оборудване или електрически домакински уреди;
 • специфицира електрически инсталации за използване в промишлени и други сгради и обекти;
 • установява системи за контрол, с които да наблюдават функционирането и безопасността на системите за генериране и разпределение на електричество, електрически двигатели и оборудване;
 • определя производствени методи за електрически системи както и за поддръжка и ремонт на съществуващи електрически системи, двигатели и оборудване.

Длъжности за тази професионална група:

 • Инженер, автоматизация
 • Инженер, енергетик
 • Инженер, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)
 • Инженер, генериране на електроенергия (топло електрическа централа)
 • Инженер, генериране на електроенергия (алтернативни източници)
 • Инженер, електрически илюминации и ефекти
 • Инженер, електрически контактни мрежи
 • Инженер, електрически машини и апарати
 • Инженер, електрически подсистеми
 • Инженер, електромеханично оборудване
 • Инженер, електрообзавеждане
 • Инженер, енергиен диспечер
 • Инженер, осветителна техника
 • Инженер, пренос на електроенергия
 • Инженер, разпределение на електроенергия
 • Инженер, релейна защита
 • Инженер, електрически контрол
 • Инженер осигурителна техника
 • Инженер, електробезопасност
 • Началник, газова/парова централа
 • Авиоинженер, електро и приборно оборудване
 • Авиоинженер, енергетик

Не включва:

 • Инженер, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)
 • Инженер, електроник
 • Инженер, телекомуникация
 • Инженер, ръководител екип/радио и телевизия
Прочетено: 5,678 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!