Text: -A A +A

Дизайнерите на облекло и промишлени продукти проектират и разработват промишлени продукти и изготвят дизайна и спецификациите на продукти за масово, партидно или еднократно производство.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2163

Дизайнерите на облекло и промишлени продукти имат следните основни длъжностни задължения:

 • определят целите и изискванията на дизайна чрез кратка консултация с клиенти и заинтересовани страни;
 • формулират дизайнерски концепции за облекло, текстилни изделия, промишлени, търговски и потребителски продукти и бижутерия;
 • хармонизират естетическите аспекти съобразно техническите, функционалните, екологичните и производствените изисквания;
 • предават дизайнерски концепции и друга информация като изготвят планове, карти, схеми, образци и модели;
 • представят дизайнерски решения на клиенти, управителни органи и на персонал, зает с производство и продажби;
 • избират, специфицират и препоръчват функционални и естетични материали, производствени методи и довършителни производствени операции;
 • подробно описват и документират избрания промишлен дизайн;
 • подготовят и пускат в експлоатация прототипи и мостри;
 • контролират подготовката на мостри, програми, средства и производствени процеси.

Длъжности за тази професионална група:

 • Дизайнер, моден
 • Моделиер
 • Дизайнер, сценични костюми
 • Дизайнер, бижута
 • Промишлен дизайнер

Не включва:

 • Машинен инженер
 • Архитект
 • Ландшафтен архитект
 • Интериорен дизайнер
Прочетено: 954 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!