Text: -A A +A

Дилърите на ценни книжа и финансовите посредници извършват покупко-продажби на ценни книжа, акции, облигации или други финансови инструменти, извършват валутни операции, спот сделки или сделки на фючърсни пазари от името на собствената си компания или от името на клиенти срещу комисионна. Те препоръчват сделки на клиенти или на ръководители.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3311

Дилърите на ценни книжа и финансовите посредници имат следните основни длъжностни задължения:

 • получават информация за финансовото състояние на клиенти и компании, в които може да се инвестира;
 • анализират пазарни тенденции за ценни книжа, акции, облигации и други финансови инструменти, включително валутни операции;
 • информират бъдещи клиенти за пазарни условия и перспективи;
 • консултират и участват в преговори за условия, организация, заеми и инвестиране в акции и облигации за увеличаване капитала на клиенти;
 • записват и изпращат поръчки за покупко-продажби на ценни книжа, акции, облигации или други финансови инструменти и извършват валутни операции.

Длъжности за тази професионална група:

 • Брокер, финанси
 • Брокер, ценни книжа
 • Брокер, акции
 • Брокер, обмен на чужда валута
 • Дилър, ценни книжа
 • Дилър, банка
 • Дилър, борса
 • Продавач, облигации
 • Продавач, ценни книжа
 • Организатор, сделки с ценни книжа

Не включва:

 • Анализатор, облигации
 • Брокер, стоки
 • Комисионер, стоки
 • Отчетник, ценни книжа
Прочетено: 2,122 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!