Text: -A A +A

Диетолозите и специалистите по хранене оценяват, планират и внедряват програми за засилване влиянието на храните и храненето върху човешкото здраве.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2265

Диетолозите и специалистите по хранене имат следните основни длъжностни задължения:

 • консултират лица, семейства и общности относно начина на хранене, планиране на диети и приготвяне на храни с цел максимизиране на ползите и намаляване на потенциалните рискове за здравето;
 • планират диети и менюта, контролират приготвянето, сервирането, приетото количество и качество на хранити с цел подпомагане на хранителните режими в местата за обществено хранене;
 • събират и оценяват информация относно здравния и хранителния статус на хора, групи и общности, базирайки се на хранителните стойности в сервираната или консумирана храна;
 • планират и провеждат оценка на храненето, програми и обучения с цел повишаване нивото на хранителната култура сред хората и обществата;
 • консултират се с други медицински и здравни специалисти и доставчици на здравни услуги с цел контролиране на диетите и хранителните нужди на пациентите;
 • разработват и оценяват храни и диетични продукти с цел спазване на хранителните изисквания;
 • провеждат научни изследвания в областта на храните и оповестяват резултатите на научни конференции и семинари.

Длъжности за тази професионална група:

 • Диетолог
 • Инструктор, диетично хранене
 • Консултант, диетично хранене
 • Консултант, здравословно хранене
Прочетено: 3,402 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!