Text: -A A +A

Деловодителите и архиварите подреждат кореспонденция, карти, фактури, квитанции и други по азбучен или цифров ред, или в съответствие с използваната система за подреждане. Те намират и взимат даден материал от досие или папка, правят фотокопия, сканират и изпращат документи по факсимилен начин при поискване.

Клас: Помощен административен персонал

Код по НКПД: 4415

Деловодителите и архиварите имат следните основни длъжностни задължения:

  • сортират и класифицират материали според указанията, например по съдържание, цел, критерии на потребителя, хронологичен, азбучен или цифров ред;
  • подреждат материали в чекмеджета, кантонерки и кашони;
  • намират и взимат даден материал от досие или папка при поискване;
  • съхраняват документация и протоколи по подредени и взети материали;
  • фотокопират, сканират и изпращат документи по факсимилен начин.

Длъжности за тази професионална група:

  • Завеждащ архивохранилище (книгохранилище)
  • Архивар
  • Деловодител
  • Книговодител
  • Регистратор
Прочетено: 6,510 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!