Text: -A A +A

Чертожниците подготвят технически чертежи, карти и схеми от скици, измервания и други данни, копират чертежи и рисунки.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3118

Чертожниците имат следните основни длъжностни задължения:

 • подготвят и коригират работни чертежи от скици и спецификации, изготвени от инженери и дизайнери за производство, инсталиране и изграждане на съоръжения и оборудване или за строителство, модифициране, поддържане и ремонт на сгради, язовири, мостове, пътища и други архитектурни и строителни проекти;
 • работят с компютърно оборудване за създаване, модифициране и възпроизвеждане на работни чертежи върху хартия и за дигитално представяне;
 • работят със специално оборудване за пренасяне на работни чертежи, карти и други подобни от хартиени на цифрови носители;
 • подготвят и коригират чертежи и схеми за справочници, брошури и технически ръководства за сглобяване, монтириране, поддържане и ремонт на машини, съоръжения и оборудване;
 • копират чертежи и рисунки върху камък или метални плоскости за отпечатване;
 • подготвят електрически схеми, диаграми и планове на чертежи за производство, инсталиране и ремонт на електрическо оборудване във фабрики, електроцентрали и сгради;
 • създават подробни работни диаграми, съдържащи размери, методи на свързване и подобна техническа информация за машини и механични устройства;
 • организират възпроизвеждане на готови чертежи за използване като работни.

Длъжности за тази професионална група:

 • Чертожник
 • Чертожник, архитектура
 • Чертожник, въздухоплаване
 • Чертожник, геология
 • Чертожник, гражданско строителство
 • Чертожник, електричество
 • Чертожник, електроника
 • Чертожник, картография
 • Чертожник, литография
 • Чертожник, машини и инструменти
 • Чертожник, механика
 • Чертожник, мореплаване
 • Чертожник, отоплителни и вентилационни системи
 • Чертожник, промишлено строителство
 • Чертожник, техника
 • Чертожник, топография

Не включва:

 • Картограф
 • Геодезист
Прочетено: 1,942 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!