Text: -A A +A

Библиотекарите и сродните на тях специалисти събират, подбират, подреждат, организират и поддържат колекции в библиотеки и други информационни хранилища, както и организират и контролират библиотекарските услуги и предоставят информация на потребители.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2622

Библиотекарите и сродните на тях специалисти имат следните основни длъжностни задължения:

 • подреждат, организират и поддържат систематични колекции от книги, периодични издания или други печатни издания, аудио-визуални и дигитално записани материали;
 • подбират и препоръчват книги и други видове печатни издания, аудио-визуално или дигитално записани материали;
 • организират, класифицират и каталогизират библиотечни материали;
 • ръководят процеса по заемане на книги, управляват библиотекарска техника, оборудване и информационни мрежи;
 • обработват материали и предоставят информация на бизнес и други потребители от дадена колекция или от библиотекарските и информационни мрежови системи;
 • провеждат проучвания и анализират промени в библиотеката и информационното обслужване в съответствие с потребителските нужди;
 • разработват и внедряват схеми и концептуални модели за складиране, организиране, класифициране и възстановяване на информация;
 • изготвят научни статии и доклади;
 • изготвят ръководства, он-лайн и интерактивна търсачка, които улесняват заемането на книги и достъпа на потребителите до библиотекарските материали.

Длъжности за тази професионална група:

 • Библиотекар
 • Библиотекар-експерт
 • Главен библиотекар
 • Методист, библиотека
 • Библиотекар-специалист
 • Библиограф
 • Библиограф-експерт
 • Главен библиограф
 • Библиограф-информатор
 • Документалист
 • Експерт, икономическа информация
 • Експерт, техническа информация
Прочетено: 3,350 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!