Text: -A A +A

Банковите касиери и сродни на тях работят директно с клиенти на банкови или пощенски офиси във връзка с получаване, обмяна и изплащане на пари или предоставяне на пощенски услуги.

Клас: Помощен административен персонал

Код по НКПД: 4211

Банковите касиери и сродни на тях имат следните основни длъжностни задължения:

 • обработват внасянето и тегленето на пари в брой от страна на клиентите, чекове, преводи, сметки, плащания с кредитни карти, платежни нареждания, джиросани чекове и други банкови транзакции;
 • кредитират и дебитират сметки на клиенти;
 • плащат сметки и извършват парични преводи от името на клиентите;
 • получават поща, продават пощенски марки и извършват други пощенски операции на гише, като например плащания на сметки, парични преводи и други подобни;
 • обменят пари в брой от една валута в друга по искане на клиентите;
 • записват всички финансови транзакции и ги сверяват с паричното салдо.

Длъжности за тази професионална група:

 • Старши банков служител, връзка с клиенти
 • Старши банков служител, обслужване на клиенти
 • Старши банков служител, касов център
 • Старши банков служител, главен касиер
 • Банков служител, пазител ценности
 • Банков служител, касов център/ Служител в касов център, финансова/платежна институция
 • Банков служител, обслужване на клиенти/ Служител, обслужване на клиенти във финансова/платежна институция
 • Банков служител, касиер/Касиер, банка/Касиер, финансова/платежна институция
 • Банков служител, главен касиер
 • Главен касиер, банка/финансова/платежна институция
 • Инкасатор, банка/финансова/платежна институция
 • Служител, гише в пощенска станция
 • Касиер, гише в съобщенията
 • Касиер, обменно гише
 • Сараф
 • Администратор, корпоративен център, банка/финансова/платежна институция
 • Банков служител/ Служител, финансова/платежна институция
 • Пазител ценности, БНБ

Не включва:

 • Касиер
Прочетено: 10,652 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!