Text: -A A +A

Аудиолозите и логопедите оценяват, управляват и лекуват физически смущения, които засягат човешкия слух, говор, комуникация и преглъщане. Те предписват коригиращи устройства или рехабилитационни терапии при загуба на слух, говорни нарушения и други подобни сетивни и неврални проблеми, както и консултират относно предпазване от оглушаване и говорни проблеми.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2266

Аудиолозите и логопедите имат следните основни длъжностни задължения:

  • оценяват слуха и говора на пациентите с цел определяне естеството на слуховите и комуникативните нарушения;
  • провеждат слухови и говорни тестове или изследване чрез използване на специални диагностични инструменти и оборудване, интерпретират резултатите от тях заедно с друга медицинска, социална или поведенческа диагностична информация с цел определяне подходящи курсове на лечение;
  • планират, ръководят или участват в програми за консултиране, наблюдение или възстановяване на речта, както и в програми за слухови и комуникативни нарушения;
  • предписват слухови устройства и други помощни средства според нуждите на пациентите и инструктират относно тяхната правилна употреба;
  • планират и провеждат лечебни програми с цел справяне с физически увреждания, засягащи речта и преглъщането у пациенти;
  • съветват семейства, учители или работодатели на хора със слухови и говорни нарушения;
  • пренасочват пациенти и техните семейства към допълнителни медицински или образователни услуги, ако това е необходимо.

Длъжности за тази професионална група:

  • Логопед
Прочетено: 2,502 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!