Text: -A A +A

Архивистите и уредниците събират, оценяват и гарантират съхранението и опазването на съдържанието на архиви и артефакти от исторически, културен, административен и художествен интерес. Те планират, изработват и внедряват системи за съхранение на записи и ценни исторически документи.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2621

Архивистите и уредниците имат следните основни длъжностни задължения:

 • оценяват и опазват записи за административни, исторически, правни, доказателствени и други цели;
 • ръководят или подготвят азбучни списъци, библиографии, микрофилмови копия и други справочни материали с цел да бъдат събрани и достъпни за потребителите;
 • проучват произхода, разпространението и използването на справочни материали и обекти от културен и исторически интерес;
 • организират, подреждат и поддържат колекции от артистични, културни, научни или исторически ценни предмети;
 • ръководят или осъществяват класифициране и каталогизиране на колекции в музеи и галерии и организират изложения;
 • проучват, оценяват, подреждат, организират и съхраняват исторически значими и ценни документи като държавни документи, частни документи, снимки, карти, ръкописи, аудио-визуални материали;
 • изготвят научни статии и доклади;
 • планират и внедряват компютърни системи за управление на архиви и електронни записи;
 • организират изложби в музеи и галерии, промотират изложби и уреждат специални изложения с общо, специализирано или образователно значение;
 • оценяват и придобиват архивни материали с цел изграждане и разработване на архивна колекция за изследователски цели.

Длъжности за тази професионална група:

 • Главен уредник, музей
 • Главен архивист
 • Главен уредник, галерия за изкуства
 • Уредник, музей
 • Уредник, галерия за изкуства
 • Уредник, зооколекция в зоологическа градина
 • Архивист
 • Завеждащ филиал, музей
Прочетено: 4,779 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!