Text: -A A +A

Анкетьорите в изследвания задават въпроси на анкетираните лица и записват техните отговори за целите на различни изследвания и пазарни проучвания.

Клас: Помощен административен персонал

Код по НКПД: 4227

Анкетьорите в изследвания имат следните основни длъжностни задължения:

  • свързват се с отделни лица по телефона или лично и им обясняват целта на събеседването;
  • задават въпроси като следват указанията на анкетните карти и въпросниците на изследването;
  • записват отговорите на хартиен носител или ги въвеждат директно в компютърна база данни чрез използване на компютърни системи за провеждане на анкети;
  • идентифицират и отстраняват несъответствията в отговорите;
  • предоставят обратна информация на възложителите на анкетата при възникване на проблеми с валидирането на данни.

Длъжности за тази професионална група:

  • Анкетьор, маркетингови изследвания
  • Анкетьор
Прочетено: 2,518 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!