Text: -A A +A

Анализаторите по управление и организация помагат на организациите за постигане на по-висока ефективност и решаване на организационни проблеми. Те изучават организационните структури, методи, системи и процедури.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2421

Анализаторът по управление и организация има следните основни длъжностни задължения:

 • подпомага и насърчава установяването на цели, стратегии и планове, предназначени да задоволят потребителските нужди и ефективното използване на ресурсите на организацията;
 • анализира и оценява текущи системи и структури;
 • обсъжда текущи системи с персонала и наблюдават системи на всички организационни нива;
 • насочва клиенти към по-ефективно решаване на организационни проблеми;
 • предприема и разглежда работни проучвания чрез анализиране на съществуващи и предложени методи и процедури, като административни и чиновнически процедури;
 • отчита и анализира работата на организацията, графики, отчети, доклади, ръководства и длъжностни характеристики;
 • изготвя и предлага за ревизиране методи и процедури, промени в работните потоци, предифиниране на длъжностни характеристики и решаване на организационни проблеми;
 • помага при внедряване на одобрени препоръки, издаване на ревизирани инструкции и процедурни ръководства, както и изготвяне на други документи;
 • преразглежда оперативни процедури и съветват относно отклонения от процедурите и стандартите.

Длъжности за тази професионална група:

 • Експерт, стопанска дейност
 • Експерт, бизнес развитие
 • Експерт, капитално строителство
 • Експерт, инженеринг
 • Експерт, логистика
 • Експерт, търговия
 • Бизнес консултант
 • Консултант по управление
 • Анализатор, ефективност на търговската дейност
 • Одитор, качество
 • Организатор, стопански дейности
 • Организатор, ремонт и поддръжка
 • Координатор производство
 • Специалист, сигурност
 • Специалист, комуникации
 • Специалист, логистика
 • Специалист, качество
 • Специалист, технически контрол
 • Специалист, игри и тиражи
 • Координатор програмна дейност, радио и телевизия
 • Експерт, управление на собствеността
 • Експерт, обществени поръчки
 • Ръководител/Мениджър качество
 • Експерт лизинг
 • Мениджър, ключови клиенти
 • Експерт доставки, преработваща промишленост
 • Мениджър, проекти
 • Експерт, продажби
 • Търговски пълномощник
 • Ръководител търговски екип
 • Специалист, банка/финансова/платежна институция

Не включва:

 • Бизнес анализатор, информационни технологии
Прочетено: 7,127 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!