Text: -A A +A

Акушерките предоставят акушерски грижи преди, по време и след бременност или раждане. Те предоставят грижи за намаляване риска за здравето на жени и новородени, работят самостоятелно или в екип с друг медицински специалисти.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2222

Акушерката има следните основни длъжностни задължения:

 • предоставя акушерски грижи и помощ за майки и новородени преди, по време и след бременност и раждане в съответствие със съвременните практики и стандарти за акушерство;
 • консултира жени и семейства и провежда обществено образователни дейности свързани със семейно планиране, бременност, раждане, кърмене, хигиена, грижи за новородени и други подобни;
 • следи бременността и раждането, диагностицира усложненията и при необходимост сигнализира на лекар по акушерство и гинекология;
 • следи здравния статус на новородени, диагностицира усложненията и при необходимост сигнализира на лекар по неонатология;
 • контролира и облекчава болките и дискомфорта, изпитвани от пациентки чрез използване на различни методи, включително болкоуспокояващи лекарствени продукти;
 • отчита данните за раждаемостта пред държавни органи с цел спазване на правни и професионални изисквания;
 • провежда изследвания относно практиките на акушерки, изготвя научни статии и доклади.

Длъжности за тази професионална група:

 • Акушерка
 • Акушерка, специализант
 • Акушерка, анестезиология и интензивни грижи
 • Акушерка, консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
 • Акушерка, болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
 • Акушерка, обществено здравеопазване
 • Акушерка, операционна и превързочна техника
 • Акушерка, със специалност в системата на здравеопазването

Не включва:

 • Медицинска сестра
 • Санитар, болница/клиника
Прочетено: 1,998 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!