Text: -A A +A

Агротехниците извършват изпитвания и експерименти и осигуряват научна и техническа помощ на агрономи, фермери и управители на селскостопански стопанства.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3142

Агротехникът има следните основни длъжностни задължения:

 • подготвя материали и оборудване за експерименти, изпитвания и анализи;
 • събира и подготвя образци и проби като почви, тъкани, органи или части от растения или животни за експерименти, изпитвания и анализи;
 • подпомага извършването на експерименти, изпитвания и анализи като прилагат различни методи и техники, например микроскопия, хроматография, електрофореза и спектроскопия;
 • индентифицира патогенни микроорганизми, насекоми, паразити, гъбички и плевели, вредни за растения и животни и подпомага разработване на методи за контрол;
 • анализира селскостопанска продукция за установяване и поддържане на стандарти за качество;
 • провежда или осъществява контрол върху оперативни програми за развитие на селско стопанство, например програми за създаване на рибарници, оранжерии и животновъдни стопанства;
 • анализира проби на мостри от семена за оценка на тяхното качество, чистота и кълняемост;
 • събира данни и изготвя оценки за количества и разходи на материали и работна ръка, необходими за проектите;
 • организира поддържането и ремонта на оборудване за научноизследователска работа.

Длъжности за тази професионална група:

 • Техник, агрономия
 • Техник, агрохимия и растителна защита
 • Техник, градинарство
 • Техник, изследване на посевите
 • Техник, напояване
 • Техник, овощарство
 • Техник, почвознание
 • Техник, технически култури
 • Техник, аграрни култури
 • Техник, земеделие
 • Земеделски демонстратор
 • Специалист, земеделие

Не включва:

 • Ветеринарен осеменител
 • Ветеринарен техник
Прочетено: 2,241 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!