Text: -A A +A

Административните и изпълнителни секретари изпълняват задачи, свързани с поддържане на комуникация, координация и организация в помощ на директори и специалисти и/или изготвят кореспонденция, доклади, документация и друга специализирана документация.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3343

Административните и изпълнителни секретари имат следните основни длъжностни задължения:

 • съставят административна кореспонденция и водят протоколи;
 • получават, предлагат и следят задачи по срокове и дати;
 • преглеждат искания за срещи, съставят графици и организират срещи и пътувания;
 • помагат при изготвяне на бюджети, наблюдават разходи, съставят проекти на договори;
 • осъществяват връзки с други служители по въпроси, свързани с работата на организацията;
 • изготвят писма и друга кореспонденция;
 • изготвят протоколи от заседания като използват стенографски и специализирани технически средства;
 • контролират работата на помощния административен персонал.

Длъжности за тази професионална група:

 • Административен секретар
 • Асистент, кореспонденция
 • Администратор по клинични изпитвания
 • Секретар, съдебен
 • Инспектор
 • Координатор
 • Организатор
 • Специалист
 • Изпълнителен секретар, офис
 • Секретар на управителен съвет
 • Асистент, офис
 • Квестор

Не включва:

 • Секретар, съдебен
 • Секретар
Прочетено: 7,519 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!