Професии, длъжности и основни задължения, включвани в длъжностните характеристики на служителите и работниците.
 1. Техник по сигурността на въздушния трафик
 2. Технически персонал в галерии, музеи и библиотеки
 3. Трудов посредник
 4. Търговски посредник
 5. Търговски представител
 6. Търговски представител по закупуване на стоки
 7. Уеб техник
 8. Управител на ресторант
 9. Управител на хотел
 10. Управляващ, изпълнителен директор
 11. Урбанист
 12. Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
 13. Учител в предучилищно възпитание и подготовка
 14. Учител за лица със специални образователни потребности
 15. Учител по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)
 16. Учител по професионална подготовка в професионалното образование и обучение, преподавател в ЦПО
 17. Фармацевт
 18. Физик, астроном
 19. Физиотерапист
 20. Филмов и театрален режисьор и продуцент и сродни на тях
 21. Философ, историк и политолог
 22. Финансов анализатор
 23. Финансов и инвестиционен консултант
 24. Фитнес инструктор, ръководител на програми за отдих и спорт
 25. Фотограф
 26. Химик
 27. Химик-технолог
 28. Чертожник
 29. Юрист