Професии, длъжности и основни задължения, включвани в длъжностните характеристики на служителите и работниците.
 1. Служител, водещ платежни ведомости
 2. Служител, водещ статистически и финансови документи
 3. Служител, водещ статистически, финансови и застрахователни документи
 4. Служител, водещ стокови документи
 5. Служител, водещ счетоводни сметки и документи
 6. Служител, водещ транспортни документи
 7. Служител, информиращ клиенти
 8. Служител, обслужващ запитвания на клиенти
 9. Софтуерен разработчик
 10. Социолог, антрополог и сродни на тях
 11. Специалист в областта на традиционната и комплементарна медицина, хомеопат
 12. Специалист в селското, горското и рибното стопанство
 13. Специалист по администриране на политики
 14. Специалист по бази данни и мрежи
 15. Специалист по връзки с обществеността
 16. Специалист по компютърни мрежи
 17. Специалист по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд
 18. Специалист по образователни методи
 19. Специалист по обучение и развитие на персонала
 20. Специалист по опазване на околната среда
 21. Специалист по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии
 22. Специалист по продажби в областта на медицината и техниката
 23. Специалист по реклама и маркетинг
 24. Специалист по социална работа и консултиране
 25. Специалист по технически науки
 26. Специалист по управление на персонала и кариерно развитие
 27. Спортен треньор, инструктор и сродни на тях
 28. Строителен инженер
 29. Строителен техник
 30. Съдия
 31. Танцьор и хореограф
 32. Творец и изпълнител
 33. Телефонист
 34. Техник в горското стопанство
 35. Техник в областта на химическите и физическите науки
 36. Техник на компютърни мрежи и системи
 37. Техник по далекосъобщителна техника
 38. Техник по контрол на производствени процеси
 39. Техник по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии
 40. Техник по радио-, телевизионна и аудио-визуална техника