Професии, длъжности и основни задължения, включвани в длъжностните характеристики на служителите и работниците.
 1. Разработчик на уебсъдържание и мултимедия
 2. Религиозен служител
 3. Рецепционист в хотел
 4. Рецепционист с общи функции
 5. Ръководител в бизнес услугите и административните дейности
 6. Ръководител в добивната промишленост
 7. Ръководител в здравеопазването
 8. Ръководител в областта на информационните и комуникационните технологии
 9. Ръководител в областта на професионалните услуги
 10. Ръководител в областта на услугите за грижи за възрастни хора
 11. Ръководител в областта на услугите за грижи за деца
 12. Ръководител в образованието
 13. Ръководител в преработващата промишленост
 14. Ръководител в риболова и аквакултурите
 15. Ръководител в селското и горското стопанство
 16. Ръководител в строителството
 17. Ръководител в търговията на едро и дребно
 18. Ръководител на клон на финансова и застрахователна институция
 19. Ръководител на научноизследователска и развойна дейност
 20. Ръководител на полети
 21. Ръководител на социални услуги
 22. Ръководител на спортен център, център за отдих, културен център
 23. Ръководител на услуги
 24. Ръководител на финансови дейности
 25. Ръководител по политики и стратегическо планиране
 26. Ръководител по продажби и маркетинг
 27. Ръководител по управление на човешките ресурси
 28. Ръководител реклама и връзки с обществеността
 29. Ръководител снабдяване, дистрибуция и сродни на тях
 30. Самолетен пилот и сродни специалисти
 31. Секретар с общи функции
 32. Системен администратор
 33. Системен анализатор
 34. Скулптор, художник и сродни на тях
 35. Служител в държавната администрация по социално подпомагане и социално осигуряване
 36. Служител в държавната администрация, извършващ данъчен и финансов контрол
 37. Служител в държавната администрация, издаващ разрешителни и лицензии
 38. Служител по кодиране и редактиране на документи
 39. Служител човешки ресурси
 40. Служител, водещ документи за производствени материали