Професии, длъжности и основни задължения, включвани в длъжностните характеристики на служителите и работниците.
 1. Организатор на конференции и събития
 2. Ортопедичен техник, зъботехник и сродни на тях
 3. Офис мениджър
 4. Оценител на имущество и щети
 5. Парамедицински специалист, фелдшер
 6. Писател и сродни
 7. Полицейски инспектор и оперативен работник
 8. Помощен административен персонал - друг
 9. Помощен персонал в библиотеки
 10. Помощник-фармацевт
 11. Посредник в бизнес услугите
 12. Пощальон, сортировач
 13. Правен секретар
 14. Преводач, филолог, езиковед и др.
 15. Преподавател във висши училища
 16. Преподавател по изкуства в извънкласни и извънучилищни дейности
 17. Преподавател по информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности
 18. Преподавател по музика в извънкласни и извънучилищни дейности
 19. Преподавател по чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности
 20. Преподавател, учител
 21. Приложен програмист
 22. Приложен специалист в здравеопазването
 23. Приложен специалист в медицински и патологични лаборатории
 24. Приложен специалист в областта на традиционната и комплементарната медицина
 25. Приложен специалист във физиотерапията
 26. Приложен специалист във физическите и техническите науки
 27. Приложен специалист по социална работа
 28. Приложен специалист по статистика, математика и сродни на тях
 29. Приложен специалист по юридически дейности и сродни на тях
 30. Приложен специалист с контролни функции в добивната промишленост
 31. Приложен специалист с контролни функции в преработващата промишленост
 32. Приложен специалист с контролни функции в строителството
 33. Приложни специалисти в държавната администрация
 34. Приложни специалисти в областта на изкуствата и културата
 35. Природонаучен техник (не медицински)
 36. Проектант, администратор на бази данни
 37. Прокурор, адвокат и юрисконсулт
 38. Психолог
 39. Радио-, телевизионен и друг говорител
 40. Разработчик на софтуер и софтуерни приложения, анализатор