Професии, длъжности и основни задължения, включвани в длъжностните характеристики на служителите и работниците.
 1. Инженер-химик
 2. Инкасатор на дългови задължения и сродни
 3. Инспектор по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях
 4. Интериорен дизайнер и декоратор
 5. Картограф, земемер
 6. Комисионер, лихвар
 7. Консултант и служител в пътническа агенция
 8. Корабен механик и техник
 9. Корабен палубен офицер и пилот
 10. Кредитен специалист
 11. Ландшафтен архитект
 12. Лекар по дентална медицина
 13. Лекар специалист
 14. Математик, актюер, статистик
 15. Машинен инженер
 16. Машинен техник
 17. Машинописец и текстообработващ оператор
 18. Медицинска сестра
 19. Медицински и здравни специалисти
 20. Медицински секретар
 21. Метеоролог
 22. Минен и металургичен техник
 23. Минен инженер, инженер-металург и сродни на тях
 24. Митнически и гранични инспектор
 25. Музикант, певец, композитор
 26. Общ административен служител
 27. Общопрактикуващ лекар
 28. Одитор, счетоводител
 29. Оперативен счетоводител
 30. Оперативен техник в областта на информационните и комуникационни технологии
 31. Оператор в енергийното производство
 32. Оператор в заводи за преработване на нефт и природен газ
 33. Оператор в контактен център
 34. Оператор на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия
 35. Оператор на пречиствателни станции за отпадъчни води и инсинератори
 36. Оператор по въвеждане на данни
 37. Оператор по контрол на процеси в металургичното производство
 38. Оператор по контрол на процеси в химическото производство
 39. Оптик техник
 40. Оптометрист, оптик