Професии, длъжности и основни задължения, включвани в длъжностните характеристики на служителите и работниците.
 1. Агент на недвижими имоти и управление на собственост
 2. Агент по спедиция на товари
 3. Агротехник
 4. Административен и изпълнителен секретар
 5. Актьор
 6. Акушерка
 7. Анализатор по управление и организация
 8. Анкетьор в изследвания
 9. Архивист, уредник
 10. Архитект
 11. Атлет, състезател
 12. Аудиолог, логопед
 13. Банков касиер, банков служител и сродни
 14. Библиотекар и сродни специалисти
 15. Биолог, ботаник, зоолог и сродни на тях
 16. Букмейкър, крупие и сродни
 17. Ветеринар
 18. Ветеринарен техник, асистент
 19. Висш представител на държавни органи
 20. Висш представител на организация с нестопанска цел
 21. Геолог и геофизик
 22. Главен готвач
 23. Графичен и мултимедийен дизайнер
 24. Деловодител, архивар
 25. Диетолог, специалист по хранене
 26. Дизайнер на облекло и промишлени продукти
 27. Дилър на ценни книжа, финансов посредник
 28. Духовник, специалист по религии
 29. Електроинженер
 30. Електронен техник
 31. Електротехник
 32. Журналист
 33. Законодател - президент, кмет, прокурор и др.
 34. Застрахователен агент
 35. Здравен работник в общности
 36. Икономист
 37. Инженер в промишленото производство
 38. Инженер по електроника
 39. Инженер по телекомуникационни технологии
 40. Инженер-еколог