Как да станете добър ръководител? Научете се да мързелувате!

Мениджмънт, делегиране, продуктивност: За да станете добър ръководител, трябва непрекъснато да търсите начини, да се отървете от работа.

Аз съм ръководител

Глава 21. Изпълнявайте своята работа максимално бързо

Фокусирането върху действието е едно от най-забележимите външни качества на хората, постигащи успех в работата. Те също така притежават инициативност и тъй нареченото „чувство за бързина”. Те никога не пилеят своето време. Те винаги са заети с нещо, което доближава тяхната фирма към определени цели и при това винаги работят производително, т.е. с минимално харчене на полезно време.

Управление и развитие на кариерата

Глава 19. Увеличавайте печалбата и намалявайте разходите

Най-добрите хора във всяка делова организация са тези, които непрекъснато търсят пътища, с помощта на които организацията би могла да покачи своите печалби. Колкото по-голямо влияние оказва вашата работа върху чистата печалба на фирмата, толкова по-голяма е вашата ценност като сътрудник и толкова е по-голямо възнаграждението, на което можете да се надявате.

Управление и развитие на кариерата

Глава 12. Максимално внимание към резултати!

Книга на Брайън Трейси. Вашата способност да постигате резултати се явява един от най-важните фактори при определянето на това доколко висока заплата и доколко висока скорост за издигане в службата можете да очаквате. Резултатите са всичко в деловия свят.

Управление и развитие на кариерата

Как успешните хора прекарват почивните дни?

Успешните хора знаят, че не може да се живее само с очакването, че ще настъпи светлото бъдеще, когато няма да бъдем толкова изморени и заети, за да живеем истински живот. Те добре познават похватите на тайм мениджмънта и планират времето си както за работа, така и за почивните дни. Как да прекарате почивните си дни като успешен човек?

Лично развитие

Глава 6. Започвайте работа по-рано, работете по-упорито и напускайте работното място по-късно

Книга на Брайън Трейси. Два часа допълнителна продуктивна работа всеки ден – ето какво, всъщност, трябва да жертвате на пътя към целта си да станете един от най-ценните и продуктивни работници на своята фирма. Тези два допълнителни часа могат да се открият, ако идвате на работа един час по-рано и напускате един час по-късно. Като резултат, вашият работен ден леко ще се удължи, но вашите шансове за израстване в кариерата могат да нараснат многократно.

Управление и развитие на кариерата