Предоставяме ви примерни мотивационни писма за кандидатстване за работа на български и английски език. Те могат да ви дадат добри идеи за това, какво да съдържа Вашето мотивационно писмо и как да бъде оформено (съдържание, бланка, форма и др.)