Text: -A A +A

Животът е странно нещо. Мислите, че ораторите са тези, които управляват света? Грешите! Светът се управлява от слушателите.

Фото: stock.xchng

Песента не е хубава, докато слушателите не го кажат, а идеята не е добра, докато слушателите не я оценят. Дори в бизнеса е налице явна дискриминация: слушателите винаги дават оценка на ораторите.

Затова не е изненада, че умението да слуша е едно от основните качества, които трябва да притежава всеки човек, правещ кариера. Това умение е вратичката, която ни отваря достъпа към най-ценното в нашия свят – към информацията.

Умението да слушате ефективно е търсено във всеки един служител. Трябва не само да слушате, а и добре да анализирате получената информация. Грешки в разбирането могат да струват милиони пари, ако са направени по време на важен бизнес-разговор.

Добри слушатели – лоши слушатели

Какви са характеристиките на тези две групи хора? В резултат на изследване, проведено в САЩ в края на 90-те години, са групирани основните признаци на добрите и лошите слушатели, които посочваме по реда на намаляване на важността им:

Добър слушател:
 • Поддържа визуален контакт.
 • Внимателен и отразяващ невербалното поведение на говорещия.
 • Изслушва без да прекъсва.
 • Преди да отговори, чака говорещият да приключи.
 • Любезен, като го показва по вербален (с думи) и невербален (с жестове) начин.
 • Задава въпроси нямащи характер на съждение.
 • Повтаря или обобщава казаното от говорещия, за да уточни че е разбрал вярно мисълта.
 • Осигурява конструктивна (вербална или невербална) обратна връзка.
 • Съпричастен към това, което чува.
 • Показва интерес към говорещия като към човек.
 • Демонстрира загрижено поведение и желание да слуша.
 • Не критикува и не проявява субективност.
 • Непредубеден.
Лош слушател:
 • Прекъсва говорещия.
 • Нетърпелив.
 • Не поддържа визуален контакт (очите му „бягат”).
 • Има отнесен или отвлечен вид.
 • Не проявява интерес към говорещия.
 • Дава на говорещия ограничена или никаква обратна връзка (вербална и невербална).
 • Променя темата на разговора.
 • Не внимава и не се интересува от темата на разговора.
 • Консервативен.
 • Прекалено много уточнява.
 • Замислен за нещо свое.
 • Дава съвети, без да му ги искат.
 • Върши странични неща по време на разговора.
Бъдете активни

Пътят към по-добра кариера върви чрез умението да слушате. Трябва да го подобрявате непрекъснато. Обикновен служител прекарва до 30% от работното си време в активно слушане, ръководителите от средно ниво отделят за това до 60% от времето си, а висшият управленски персонал - до 75% от работното си време.

Не може да се определи със сигурност дали умението да слушате ефективно подпомага кариерата Ви или хората които стават големи началници са принудени да се научат да слушат ефективно. Най-вероятно успехът в кариерата е комбинация и от двете неща. Всъщност, колкото по-добър слушател сте, толкова по-високо отивате в кариерата си, а колкото по-високо в йерархията се намирате, толкова по-добри умения за активно слушане трябва да притежавате и т.н.

За да бъдете активен слушател, първо трябва да се научите да разбирате добре това, което чувате. Ако усещате, че хората считат, че не разбирате добре това, което те Ви казват, вземете мерки да няма това разминаване. Бихте могли да питате хората направо, защо според тях не можете да ги разберете и как бихте могли да подобрите способността си за слушане. Друг човек вижда нашите грешки по-добре от нас.

Тренирайте ефективно слушане навсякъде, където е възможно. Четете книги и статии на тази тема.

Силата на слушането

За да бъдете успешен слушател, трябва да осъзнаете, че уменията да слушате и да чувате са много важни за хората. В обществото в което живеем, разговорът е начин да спечелим приятели и партньори и в същото време е начин за влияние върху хората. Добрите слушатели имат наистина мощно оръжие в ръцете си. Трябва да не забравяте, че ораторите не представляват нищо без подкрепата на слушателите (затова, ораторите се стараят да спечелят тяхното внимание и подкрепа). Ораторите се опитват да ни убеждават, но слушателите са тези които правят изводи от чутото и взимат окончателните решения.

Успех!

Прочетено: 8,637 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 03.05.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!