Text: -A A +A
Четете още в Кариера: комплименти, Приложна психология

Комплиментът е един от най-ефективните начини да направите добро впечатление на събеседника си. Какво представлява комплиментът и как действа той върху хората?

Фото: stock.xchng

Това са думи или изрази, които по смисъла си съдържат леко преувеличаване на положителните качества на човека.

Психологическото въздействие на комплимента е следното: чувайки, че събеседникът Ви квалифицира много позитивно, Вие подсъзнателно се опитвате да се представите в по-добра светлина. По този начин „доказвате”, че изреченото от Вашия събеседник е вярно.

Да направите комплимент е един начин да предразположите събеседника си, да предизвикате симпатията му и да улесните по-нататъшното Ви общуване.

В бизнес-общуването комплиментът се ползва като психологическо оръжие. Той предизвиква симпатия, дава усещане за сигурност и потиска съпротивата на опонента по време на преговорите. Комплиментът, поднесен по време на запознанството Ви с нов клиент, колега или ръководител, е най-добрият начин да насочите съвместната Ви работа в позитивна посока.

Комплиментите се различават по своята насоченост

Първият вид е, когато отправяме комплимента не към самия човек, а към това, което е скъпо за него: фирмата в която работи, постиженията му, популярното му име и т.н.

Комплиментите от втория вид са тези, които се правят след като първо сте изказали леко неодобрение за нещо. При този вид комплименти първо изказвате едно леко „минусче” и когато събеседникът вече е готов да Ви възрази, казвате му нещо много ласкателно за него. От гледната точка на психологията, такъв комплимент се възприема много емоционално и се запомня. Наред с това, трябва да сте сигурни, че „съотношението”, което определяте между „плюса” и „минуса” се възприема от Вашия събеседник добре. Без да искате можете да му посочите „минус”, който той възприема като много голям и „плюс”, който не може да компенсира изказаното от Вас неодобрение.

В третият случай, Вие сравнявате събеседника си с нещо, което е много скъпо за Вас лично. Наример: ”Много бих искал моят син да порасне такъв отговорен човек, като Вас.” Обикновено, такива комплименти добре се възприемат и са приятни за хората, които ги получават. Наред с това обаче, не винаги можете да ползвате такива сравнителни комплименти, защото те се казват само на човек, когото добре познавате, имате изградено доверие помежду си и той може да разбере „важността” на сравнението за Вас лично.

Съществува още една форма на комплимента, действаща дори пред хората, които имат негативни нагласи към Вас. Това са комплиментите, които се изричат на фона на антикомплимент към Вас самите. Силното влияние на такъв “комплимент+антикомплимент” се дължи на факта, че по този начин удовлетворявате едновременно няколко потребности на събеседника си: стремежът му да бъде и да изглежда по-съвершен отколкото е в действителност и удовлетворението от факта, че е прав в критичното си мнение по отношение на Вас лично или към Вашата фирма.

Кога могат да се правят комплименти?

Отговорът е – винаги! На практика, във всяка делова ситуация, свързана с преговори или просто разговори на служебни теми, можем да правим комплименти на присъстващите. Но, ако не сте сигурни, че владеете перфектно ораторското изкуство, трябва да се подготвяте към „спонтанните комплименти” предварително. Подгответе няколко комплимента, подходящи за различните ситуации и хора. След това ги използвайте в подходящия момент.

Как точно се правят комплименти?

Ако сте истински кариерист и сте твърдо решени да направите успешна кариера, задължително трябва да владеете изкуството да правите комплименти. Затова трябва да го правите колкото може по-често, като спазвате няколко лесни правила:

1. Комплиментите трябва да произнасяте с увереност, без да се смущавате, но и без да се правите на „голяма работа”. Изричаните думи трябва да се съчетават с „гласа на тялото Ви” и да не противоречат на тембъра на гласа Ви, мимиката и позата.

2. За да кажете комплимент, трябва да бъдете сигурни, че той ще се възприеме добре от Вашия събеседник и няма да изглежда неуместен.

3. Не казвайте комплименти с двоен смисъл и такива, имащи скрит смисъл.

4. Комплиментът трябва да отразява недвусмислено положителните качества на човека. В никакъв случай не подчертавайте качествата, които могат да бъдат оценени като положителни или отрицателни, в зависимост от ситуацията.

5. Положителното качество, което отразявате в комплимента, трябва да бъде преувеличено съсем леко. Ако прекалите, комплиментът се превръща в подигравка.

6. Не правете комплименти за такива качества на човека, които самият той не обича в себе си, от които се срамува или иска да се избави от тях.

7. Комплиментът не бива да съдържа препоръки или да има поучителен характер.

8. Комплиментът се казва „в чист вид”, без да добавяте нещо, което може да намали силата му.

9. Комплиментът се отличава от хвалбата с това, че съдържа само леко преувеличение на качествата на един човек. Когато някой силно преувеличава достойнствата на събеседника си, той изглежда като подмазвач. Хвалбите имат по-груб вид от комплиментите. Когато казвате нещо, което явно не отговаря на действителността, имате големи шансове да постигнете противоположен на очаквания резултат. Затова, ползвайте комплиментите, но не и хвалбите!

Четете още в Кариера: комплименти, Приложна психология
Прочетено: 14,088 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 18.08.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!