Text: -A A +A
Четете още в Кариера: манипулации, Приложна психология

Манипулирането е цяла наука, включваща прилагането на много различни техники. Хубаво е да ги познавате, за да забелязвате, когато някой иска да Ви манипулира, а и сами да можете да въздействате върху хората. Да разгледаме някои от най-разпространените техники за манипулация.

Фото: Flickr

Вербална манипулация: Банални истини

В методите за вербална (гласова) манипулация основното място заема целенасоченото използване, на някакви твърдения, общоизвестни и банални истини. Например, ако по време на преговорите кажете на опонента си: ”Понякога хората взимат спонтанни решения” или „Хората често изпитват облегчение, след като са сключили договор.” и т.н.т. Този метод за манипулация въздейства върху подсъзнанието на човека, давайки „инструкции за действие” и „фиксирайки” в подсъзнанието на човека определен резултат.

В посочените примери резултатите са „взимам спонтанно (необмислено) решение” и „бързо подписвам, за да се отърва от напрежението”. Колкото и наивно да изглежда този вид манипулация, той наистина работи!

Вербална манипулация: Допускания

В този случай по време на разговора се прави допускане, че ще възникне определена ситуация. За целта изказванията се изграждат с помощта на изрази сочещи време или последователност на действия. Стандартните изрази, използвани в тази техника са: ”преди да...”, „след като...”, „когато...”, „в същото време...”. Например: „Преди да вземете окончателното решение, още веднъж да уточним подробностите” (подтиквате събеседника все пак да вземе някакво решение); „Преди да се съгласите с моето предложение, погледнете тези графици” (подтиквате човека да се съгласи с Вас, в края на разговора) и т.н.т.

Вербална манипулация: Противопоставяне

Тази манипулация включва разглеждането на две поведенчески реакии, които могат да бъдат противопоставени. Използвайки противопоставянето, убеждавате човека, че при засилването (намаляването) на едната му реакция, неизбежно ще се засилва (намалява) другата му реакция или действие.

Примери за този вид манипулация: ”Колкото по силно се опитвате да се съпротивлявате, толкова по-бързо ще разберете, че това е безсмислено” (карате човека да не се съпротивява); „Колкото по-тежък изглежда проблемът, толкова по-лесно се оказва решението” (подтиквате човека по-бързо да взема решение); „Колкото по-трудно усвоявате тези знания, толкова по-лесно после ще можете да ги ползвате” (успокоявате човека, че положените усилия не са напразни) и т.н.т.

Вербална манипулация: Изборът без да има избор

Това е класиката на вербалното манипулиране. Този начин активно прилагат добри продавачи и търговски агенти. Ето няколко израза, които могат да бъдат използвани в тази техника: „Искате да го ползвате веднага или след кратко обучение?”; „Искате да платите по банков път или с налични пари?” (въпросът се задава все едно, че решението за покупка вече е взето).

Използвайки тази техника, трябва да предложите на човека няколко възможности, всяка от които Ви устройва. Вероятността човекът да направи избор от възможностите, които му предлагате (а всяка от тях Ви е изгодна!), е много голяма.

Вербална манипулация: Правото на избор

Използвайки този вид манипулация, привличате вниманието на човека към изгодната за Вас възможност с помощта на определен тон на гласа. Вие все едно подсказвате на човека верния избор. Например:”Можете да направите поръчка чрез сайт, по телефона или изобщо да не я правите”. Отличието от предишния начин за манипулирането е в това, че Вие посочвате не само изгодните за Вас действия на човека, но и не изгодните, като ги казвате с пренебрежителен тон. Човекът подсъзнателно избира тази от възможностите, която „не е предизвикала презрение”.

Опитайте, някой път, да създадете подходящи за Вашата работа изрази, подходящи за вербалната манипулация и ги използвайте, когато искате да получите определено действие от опонентите си.

Четете още в Кариера: манипулации, Приложна психология
Прочетено: 37,183 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 25.11.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!