Конкретните цели помагат да имате по-успешен живот

Вие работите усърдно, но животът ви изобщо не става по-добър? Нищо не се променя, а някои неща дори се влошават. Защо става така? Може би наистина не знаете какво искате да постигнете в живота, нямате конкретни цели. Да видим какви цели трябва да имате, за да направите живота си по-добър. Целеполагане.

Лично развитие 3

Глава 11. Дръжте своите цели в центъра на своето внимание

Книга на Брайън Трейси. Възможно е, че най-важното по пътя към успеха в кариерата и в живота се явява факта, че знаете това, какво представлявате в настоящия момент, в какво вярвате, в какво се явявате истински специалист (или бихте могли да бъдете такъв) и какви са целите, които искате да постигнете.

Планиране на успешна кариера

Глава 10. Мислете за бъдещето

Книга на Брайън Трейси. Вашите мисли определят вашите думи, решения, действия, резултатите, които постигате и изобщо цялото движение на вашия живот. Вие се движите в направление, зададено от вашите мечти и творчески пориви. Колкото повече мислите и говорите за нещо или си представяте нещо, толкова по-голямо влияние вашите мисли, мечти и стремежи оказват върху вашите действия и толкова по-бързо те намират въплъщение в живота.

Приложна психология

10 причини да нямате успех

Ако чувствате, че не успявате да постигнете определен успех в сферата, която сте си избрали, обърнете внимание върху причините за неуспех, които посочваме. Възможно е да не успявате, защото:

Управление и развитие на кариерата