10 университета, предлагащи безплатни он-лайн курсове

Повечето от водещите световни университети предлагат безплатни он-лайн курсове. Посочваме десет от тях (Eng.). Ако желаете да покачите нивото на знанията си и квалификацията в своята професионална област, тези безплатни курсове са точно за Вас.

Образование & Квалификация