Text: -A A +A
Четете още в Кариера: заплата, лидер, Приложна психология

Повече от половината работещи хора смятат, че най-напрегнатият момент в тяхната работа е контактуването с прекия началник. Лидерите имат по-голяма заплата, стоят по-високо в йерархията и правят само проблеми.

Фото: Flickr, Thompson Rivers University

Значи ли това, че ръководителите в повечето фирми и организации са лоши хора или проблемът е изначално предопределен?

Изследванията, проведени през 2006 година от психолозите Р. Хоган, М. Ван Вугт и Р. Кайзер, показват колко голям брой хора изпитват към своите ръководители силно чувство на негатив – голямо, колкото глобалното затопляне. Но това чувство не възниква, защото всички мениджъри са лоши хора, а защото работниците се намират в такива условия за работа, които изначално програмират деструктивните отношения между началници и подчинени.

Да разгледаме какви са структурните проблеми на организация на работата във фирмата, които неизбежно водят към негативно отношение на подчинените към техните ръководители.

Стриктна йерархия

По-голямата част от проблемите в повечето организации са свързани със стриктната йерархия. Счита се, че лидерите на върха на властта имат отговори на всички въпроси, затова могат самостоятелно да вземат повечето решения. Реалността обаче показва, че всички членове на организация разполагат с определена компетентност.

Ръководителите от средно ниво и подчинените специалисти бързо се разочароват от йерархичния начин на управление, защото техните знания и опит се игнорират.

От това произлиза следващият проблем.

Лошо вземане на решения

Лидерите невинаги взимат решения по-добри от тези, които предлагат техните подчинени. Понякога ръководителите могат дори да влошат нещата.

Най-добро решение в повечето от случаите би било разделянето на отговорностите между сътрудниците и по-активното им привличане към управленските процеси в организацията.

Но съществува и друг проблем.

Много големи различия в заплатата

Екипът често ненавижда своите лидери, заради огромната разлика в заплащането на труда. Наистина не е лесно да имаш симпатия към хората, които средно вземат 179 пъти повече пари от обикновения работник.

Имайки много по-високо заплащане на труда си, ръководителите могат бързо да стигнат до извода, че наистина заслужават да имат „специален” статут, защото имат голяма заплата. А това ги кара да мислят, че наистина имат отговори на всички въпроси и могат да се отнасят към своите подчинени като към хора от „по-ниско ниво”.

Но за да те смятат за нещо специално, изисква да имаш нещо повече от висока заплата.

Неотговарящи на действителността стандарти за ръководители

Интересно е, че сътрудниците наистина смятат своите началници за суперхора, поради огромните им заплати и големите изисквания към тях. Специализираната литература също поддържа този имидж, като казва, че на лидерите им са присъщи ред личностни качества, в това число безупречна репутация, скромност, умението да предвиждат, компетентност, решителност и способност да вдъхновяват хора.

В реалния живот обаче ръководителят може да притежава едно или две от посочените качества и никога всички наведнъж. Като резултат, екипът рано или късно ще остане разочарован, защото не намира в лидера си качества, които очаква да види.

Това би могло да бъде компенсирано от лидерите, ако те биха положили усилия, но съществува следващият момент.

Усилия за добро впечатление

Когато ви допада вашият шеф, вие все едно че имате бонус, защото няма да полагате специални усилия, за да работите в неговия екип.

Ръководителите традиционно се стараят да направят добро впечатление само на хората от по-високо стъпало в йерархията, но не и на своите подчинени. Това предизвиква недоволство у подчинените, които се смятат за подценени.

Дори ръководителите и да забравят за психологията на лидерството, те трябва да отчитат следващия момент.

Психология на подчинението

Всички ръководители в същото време се явяват подчинени на някого, който стои по-високо в йерархията. Дори и най-големият шеф е подчинен на собственика на фирмата.

Изследванията показват, че често квалифицираните служители, които знаят какво и как да правят, са възмутени от своето некомпетентно ръководство. Това касае тези ръководители, които имат свои шефове.

Като резултат от посочените по-горе фактори, възниква следващият проблем.

Отчуждаване

Като резултат от стриктната йерархия, голямата разлика в заплащането, безразличието на началниците към добро впечатление в очите на техните подчинени и невъзможността човекът да се пребори с бюрократичната машина, повечето работници естествено развиват чувството на отчужденост, което убива мотивацията, продуктивността и надеждата за получаване на удовлетворение от работата. И мразят своите началници.

Съществува ли лесно решение на тези проблеми?

Логично е, че за да се решат посочените проблеми, трябва да се вземат решения, противоположни на проблемите:

  • да не се провокира стриктната йерархия,
  • да не се допускат големи разлики в заплащането,
  • да се включват повече хора в процеса на вземане на решения,
  • да не се установяват невъзможно високи стандарти за лидерите.

Опитът на повечето фирмите, които използват тези препоръки потвърждава, че тези действия намалят значително стреса на служителите.

Как стоят нещата там, където работите вие?

Четете още в Кариера: заплата, лидер, Приложна психология
Прочетено: 2,596 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 02.12.2014г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!Коментари

Лъчезар Христов Василев е нагъл, настоятелен и се опитва да заблуди възрастни хора, да им спечели доверието и да ги вкара в беда.


Избягвайте да комуникирате с него, има една единствена цел и тя да е се облагодетелства чрез лъжи и измами.


Лъчезар Христов обикновено започва работа във фирма и след като открадне ценната информация или продукти, изчезва безследно


Добави коментар