Оригиналът и/или копието? До кого и как да адресираме официалните писма?

Трябва да напиша официално писмо-запитване-предложение /нещо общо между трите/, което трябва да е адресирано до прекия ми ръководител, мениджърът на отдела и мениджър Човешки ресурси. Не зная до кого е оригиналът и до кого са копията или се адресира и до тримата едновременно приложено и въобще какъв е протокола.

Управление и развитие на кариерата