Text: -A A +A
Четете още в Кариера: изпитателен срок, Нова работа

Първите 100 дни са най-важните на всяко ново работно място. Това е срокът, който ще Ви позволи или да стабилизирате своето положение или да не успеете да преминете изпитателният срок. Как трябва да действате, за да се представите в най-добра светлина? Какво не бива да правите в никакъв случай? Това ще Ви разкрият нашите 22 препоръки за действие.

Фото: stock.xchng

1. Посетете всички ключови хора във фирмата, запознайте се с тях, разберете тяхното мнение и позиция, относно работата им във фирмата, както и за ситуацията в сферата, в която работите и за перспективите за развитие във фирмата.

2. Маркирайте своята територия: подредете си работното място така, че да не изглежда като временно убежище, а като работно място на професионалист, работещ във фирмата, сериозно и стабилно.

3. Общувайте с колегите си на тяхна територия. Не забравяйте да посещавате своите колеги в привичната им обстановка - на техните работни места, и не чакайте само те да минават да Ви видят на Вашето работно място, във Вашия офис.

4. Станете част от вътрешния живот на фирмата: излизайте заедно с колегите си в обедната почивка, разговаряйте с тях, ако ги срещнете из коридорите – почувствайте неформалната атмосфера във фирмата.

5. Отворете си очите и ушите хубаво, но си затворете устата. Говорете с хората и се опитайте да ги разберете вярно. Временно се откажете от своите мнения и представи, които имате от предишната си работа.

6. Захващайте се с малки конкретни проекти и дейности, които можете да изпълните в кратки срокове. Успоредно с това проучвайте тенденциите и разработвайте стратегия на по-дългосрочната си работа във фирмата.

7. Никога не казвайте: “А при Нас на предишната ми работа...” Не сравнявайте на глас традициите, началниците, начините на работа и др. с тези от предишното Ви работно място.

8. Още от първия работен ден казвайте за своята работа във фирмата “Ние”, “при Нас”.

9. Ако имате подчинени, трябва изцяло да им се доверите докато още не сте навлезли в работата си. Демонстрирайте своето желание и готовност да работите заедно с тях, искайте тяхното мнение, насърчавайте ги да проявяват инициатива и да Ви помагат при навлизането Ви в новата длъжност.

10. Без да афиширате това, преценете професионалното ниво на своите колеги и подчинени, изградете си първоначално мнение за тяхната компетентност и разберете, какви са техните силни и слаби страни по отношение на работата, която вършат във фирмата.

11. Избягвайте често и демонстративно да каните нови хора и консултанти. Започнете да работите със съществуващият екип, постепенно привличайте в него нови хора. Ако държите да имате собствени “парашутисти”, с които да работите, опитайте се да не ги привличате към проектите, които сте заварили и които вече се реализират от добре работещ екип. По-добре е да започнете нов отделен проект, към който да привлечете “своите” хора.

12. Не искайте големи бюджети за своите проекти, преди да сте успели да докажете на работодателя си, че наистина можете да ги усвоите успешно. Ако все пак Ви се наложи да искате финансиране, предпочетете то да бъде насочено към малки проекти, които ще имат резултат в близките 100 дни.

13. Не проявявайте излишна фамилиарност с колегите си, но и не се дръжте с тях формално и отстранено.

14. Не започвайте запознанството си с новите колеги и подчинени по време на партита. Предпочетете те да създадат първото си впечатление за Вас в делова среда, а не по време на някакво неформално събитие.

15. Ако сте ръководител, не започвайте новата си работа с провеждането на големи съвещания на тема “Как ще живеем от тук нататък?” Но, не забравяйте, че е важно Вашите подчинени да са информирани за промените, които смятате да осъществите, и за начините Ви на работа. След една седмица на новата си длъжност, трябва да сте достатъчно подготвени, за да направите първото си съвещание.

16. След като успешното сте провели първото си съвещание на новата длъжност, определете периодичността, с която ще правите срещите си със своите подчинени. Те трябва да са по-чести в рамките на първите Ви 100 работни дни, а след изтичането на изпитателния срок ще можете да ги провеждате по-рядко.

17. Не се опитвайте веднага да навлизате във всички детайли на новата си дейност, защото няма да успеете да разберете главното. Но, не бива да изпадате в другата крайност – да се ограничите с повърхностните мнения, без да разбирате същността на работата, която вършите Вие (и Вашите подчинени, ако имате такива). Верният път е да имате обща представа за всичко, свързано с Вашата компетенция, но в две-три направления да се запознаете с детайлите и да инициирате начините за подобряването на тези дейности.

18. Не прескачайте към своя ръководител по всеки работен въпрос, дори още да не сте много навътре в темата. Но, не бива напълно да се затваряте в своята работа и да игнорирате началника си. Идеалният начин за действие е да решавате самостоятелно по-голямата част от работните въпроси, но да държите началника си в течение на нещата. Ако се сблъскате с наистина сложен и важен въпрос, обърнете се към началника си за съвет, а не за готово решение.

19. Трябва много внимателно да слушате ръководителя си през първите 100 дни. Дори, ако се налага, правете си записки и ги показвайте на мениджъра си, за да сте сигурни, че сте разбрали вярно. Не бива да си позволявате да изказвате собствено мнение през първата седмица от работата на новото работно място. Независима лична позиция по служебни въпроси, дори не съвпадаща с тази на Вашето ръководство, можете да имате само към края на 100-дневния изпитателен период.

20. Определете, кои от новите Ви колеги са неформалните лидери в колектива и ги направете свои съюзници. Съветвайте се с тях по ключовите въпроси.

21. Присъствайте в офиса физически, колкото може повече – хората трябва да свикнат с Вашето присъствие и да Ви приемат, като даденост във фирмата.

22. В рамките на първите 100 дни на новото работно място, не бива да имате много конфликти. Можете да си позволите най-много един-два конфликта по много важни поводи, но задължително трябва да сте победител в този конфликт. Ако не сте сигурни в победата си – по добре е да запазите разрешаването на конфликта за по-късно.

Успех!

Четете още в Кариера: изпитателен срок, Нова работа
Прочетено: 9,134 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 05.04.2010г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!