Text: -A A +A

Мотивационни писма и автобиографии на английски език Примерен речник

Умения и личностни качества

Special knowledge and professional experience in a banking sphere – Специализирани познания и професионален опит в банковата сфера

Responsible and hard-working person – Отговорен и трудолюбив човек

Good decision making – Добре вземам решения

Аdministrative, communicational and interpersonal skills – Администранивни, комуникационни умения и комуникабелност

I have a knack for seeing ways to do more with less - Имам похват (способ, навик) да виждам начините да свърша повече неща с по-малко ресурси

I intuitively know the technology behind the system and how to get more from the existing system - Интуитивно познавам технологията и знам как да се постигнат повече резултати от съществуващата система

I listen to what others have to say – Изслушвам другите хора

Excellent analytical and communication skills – Отлични аналитични и комуникационни умения

Easy learning – Лесно се уча

Извършвани дейности

Preparation of necessary documentation – Подготовка на необходимата документация

Development, internal approval and control over the execution of the bank’s business plan – Усъвършенстване, вътрешнофирмено съгласуване и контрол върху изпълнението на бизнес-плана на банката

Development and administration of - Усъвършенстване и администриране на ...

Registering the client's orders on the database – Регистрация на поръчките от клиенти в база данни

Analyze the efficiency of sales – Анализирам ефективността на продажбите

Сost calculation and analysis – Изчисление и анализ на цените

My duties are to provide the Head of Marketing Department with the relevant information about the market of cosmetic goods in Sofia, about costs' dynamics and to maintain the clients' Data base – Моите задължения са да предоставям на Началника на отдел “Маркетинг” съответната информация за пазара на козметиката в София, за динамиката на цените и да поддържам база данни за клиентите (на фирмата).

Development of the company's advertising strategy – Развитие на рекламната стратегия на фирмата

Writing of advertisement information – Изготвяне (“написване”) на рекламна информация

Construction of the corporate web-site – Изграждане на фирменият web-сайт

Прочетено: 72,415 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 06.09.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!