Не е много желателно да копирате чуждо мотивационно писмо. Има вероятност работодателят да получи още няколко писма със същото съдържание, но с различен подпис под писмото. Ако искате сами да напишете мотивационното си писмо, тук можете да прочетете нашите съвети.

Все пак, решихме да ви предоставим няколко примерни мотивационни писма за кандидатстване за работа. Те могат да ви дадат добри идеи за това, какво да съдържа Вашето мотивационно писмо и как да бъде оформено (съдържание, бланка, форма и др.).