Text: -A A +A

Специалистът по управлението на персонал, Джеф Уорио, е събрал колекция от най-глупавите указания, които най-често дават ръководителите на своите подчинени.

Фото: stock.xchng

Колекцията е създадена въз основата на писмата, които засегнатите подчинени изпращат в отдел „Човешки ресурси”.

„Трябва да работиш по-добре, а не по-упорито”

Това е пълна глупост! Работата изисква човекът да притежава и двете умения – да работи упорито и да работи качествено. Давайки подобна заповед, мениджърът показва своята некомпетентност, защото не може ясно да обясни, какво точно очаква от работника.

„Ти направи пълна глупост!”

Подчиненият наистина е могъл да действа много неразумно и това трябва да му се каже. Но, точно началникът е този, който носи отговорност за подготовката и обучението на своите подчинени и за това, те да получават точни задания. Началникът е този, който трябва да контролира работата на своите подчинени, както и да прави планове за работата, да уточнява своите заповеди, ако се налага. Мениджърът е този, който не дава пълномощия за самостоятелни действия на неподготвените служители, които нямат достатъчно квалификация. Затова, кой наистина е глупакът в случай на глупаво действие от страна на подчинен служител?

„Не искам да чувам никакви извинения!”

В същност, извиненията не се изискват. Обаче, подчиненият има право да обясни на своя ръководител за причините за своите действия. Когато началникът се държи по този начин със своя подчинен, със сигурност той вътрешно разбира, че голяма част от вината е негова. Но, шефът не е готов да бъде честен пред себе си и пред своя подчинен, затова му запушва устата.

„Трябва да бъдеш щастлив, че не те уволнявам”

Какво е това нещо? Или уволнявай, ако има причина, или не уволнявай, ако нещата не са толкова сериозни. След като чуе подобно изказване, служителят започва да си търси нова работа и вече не може да работи нормално. Човекът не е способен дълго време да се намира в ситуация, когато съдбата му е в ръцете на някой началник с неуравновесен характер.

„Аз непрекъснато те наблюдавам (ще те наблюдавам)”

Началникът не е шпионин, надзирател или прокурор. Добрия ръководител се стреми да създаде условия, в които подчинените му ще могат да работят продуктивно, без да се налага непрекъснато да бъдат следени. Ако шефът заплашва сътрудника, че ще го следи, то става явно, че началникът изобщо не контролира и не познава действията на служителите във фирмата и сега е решил да си избере „жертва”, върху която да сгромоляса целия си контрол. Върху трудовата дисциплина подобни заявления влияят много негативно.

„Работи!”

Подчинените и без това се досещат, че нареждането на началника трябва да бъде изпълнено, но подобно изказване само пречи на работата. Казвайки така, началникът показва, че възприема подчинения си, като говорещо куче, на което се налага да се дават къси и точни заповеди. В повечето случаи подчинените се чувстват наскърбени.

„Не ти плащам, за да мислиш”

Тук се подразбира, че единствения човек в колектива, който има право да мисли е началникът. Подобни заявления са опасни и за самия началник. В бъдеще той няма да може да разчита на съветите и консултациите от своите подчинени. В такива условия рискът да се направи фатална грешка нараства значително.

А какви ценни указания дава Вашия началник?

Прочетено: 8,204 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 30.06.2010г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!