Text: -A A +A
Четете още в Кариера: Аз съм ръководител

Съществува мнението, че всеки ръководител е загрижен за изграждането на кариерата на своите подчинени. За съжаление, това не е така.

Фото: stock.xchng

Повечето ръководители смятат, че кариерата се прави по хаотични закони, или просто не се интересуват от кариерата на своите подчинени. Те се притесняват, че човекът преминал допълнително обучение или подобрил допълнителни професионални познания, може да премине на работа в друга фирма или дори да заеме мястото на своя началник.

Ръководителите на фирмите, които искат техните служители да напредват в кариерата разбират, че ако служителят приема своята кариера като успешна, то и цялата фирма само ще спечели от това.

Какво значи “да направиш кариера” за различните хора? Не винаги е съществен само материалният фактор. Някои хора се подбуждат от желанието за творческа работа, те се чувстват притеснени, ако има ограничителни рамки. За другите по-важен е статутът или възможността за професионално израстване.

Как точно се строи кариерата на един служител?

Ще посочим три основни начина:

Бюрократичен:

Повишаване в длъжност, промяна или повишаване на отговорностите, увеличаване на заплащането.

Професионален:

Повишаване на компетенциите, създаване на "чувство за уникалност". Професионалната кариера е свързана с възможността за повишаване на квалификацията на служителите. Трябва да не се забравя, че служителят също е част от професионалното общество, затова той трябва да обменя опит със своите колеги както вътре във фирмата, така и в професионалната среда извън фирмата.

“Семеен”:

Сътрудниците правят кариера, ставайки един вид “част от семейния албум” на фирмата. Те познават нейната история, навиците и дребните неща за живота на колегите, участват във фирмените мероприятия и поддържат традициите.

Демократичен: Човекът трябва да бъде изслушан, неговото мнение трябва да стигне до другите хора, той трябва да бъде удовлетворен в своето самолюбие.

Преобладаването на едно от тези направления показва, че построяването на кариерата на сътрудниците не е обмислено и често професионалната им кариера е недооценена. Трябва да се прецени как може да се развива кариерата на сътрудниците по всичките направления.

Начините за изграждането на кариера във фирмите с различна фирмена култура са много различни Ръководителят трябва да се запита от какъв тип е неговата фирма. От отговора зависи, каква кариера могат да направят служителите му. Ще отделим няколко най-разпространени общи типове фирми:

“Семейна” фирма. Всеки е приятел с всеки, а работата е общ дом. Съвкупността от отношенията между хората в работния процес и извън него, замества реалния живот. Никой не скучае в такова “алтернативно семейство”, но каква кариера можеш да направиш в едно семейство? В “семейството” обичат други неща.

“Бюрократична” фирма. Всеки знае, колко печели, кой на кого е подчинен, с кого съгласува заповедите. Придвижването по кариерната стълбица върви стъпало по стъпало. Когато ръководството прецени, може да “прехвърли” служителя през едно или няколко стъпала. Когато ръководителят вижда, че потенциалът на служителя е висок – стъпалата могат да бъдат няколко. В други случаи “изкачването” става постепенно и планомерно, в зависимост от стажа и атестациите. Кариерата в такъв тип фирми или организации се изгражда от ръководството по строги правила и нищо не зависи от инициативата на служителя.

Най-добри условия за изграждането на кариерата съществуват в “демократичните” фирми. Там се прави всичко, за да може всеки служител да се реализира максимално, а готовността на служителя да прави кариера, се използва максимално добре. В такава фирма всеки служител се чувства търсен, може да се изказва свободно и да бъде опора на колегите.

Четете още в Кариера: Аз съм ръководител
Прочетено: 7,997 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 01.06.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!