Text: -A A +A
Четете още в Кариера: Аз съм ръководител

Роберт Хоган в своята книга Personality and the Fate of Organizations е забелязал, че за повечето работници най-напрегнатият аспект на работата се явява тяхното взаимодействие с ръководството. Ако се замислим, наистина в съвременният свят много често се срещат лоши отношения между подчинените и началниците.

Фото: stock.xchng

Роберт Хоган в своята книга ”Personality and the Fate of Organizations” е забелязал, че за повечето работници най-напрегнатият аспект на работата се явява тяхното взаимодействие с ръководството (с началника, директора, мениджъра).

Ако се замислим, наистина в съвременният свят много често се срещат лоши отношения между подчинените и началниците.

Преди време американското списание “American Psychologist” е публикувало статия за причините, поради които началникът се явява толкова неприятен фактор в работата. Оказва се, че проблемите възникват когато взаимоотношенията между ръководителите и подчинените не са организирани правилно.

1. Стриктна йерархия

В повечето фирми от съвременната икономика съществува стриктна йерархия. По-голямата част от решенията се взимат от стоящите най-горе личности, които а-приори, разполагат с повече информация и имат по-широк поглед върху общата ситуация, отколкото подчинените им хора.

Според Марк Ван Вугт от Университета в Кент, това се явява важен проблем при взаимоотношенията със сътрудниците. Често редовите специалисти много по-добре разбират ситуацията в отрасъла, защото знаят за него от практика много повече от своите ръководители. Те могат да дадат по-добро решение, но предложенията им се игнорират на по-високите етажи на йерархията.

2. Ръководството не винаги взима най-добро решение

Ясно е, че ръководителите могат да разбират ситуацията в отрасъла по-зле от своите подчинени или да не забелязват важните подробности от мястото, на което се намират. Следователно, логично е да се предават част от отговорностите за вземането на решения на подчинените хора. Така те ще чувстват своята значимост. Освен това, служителите много повече ще се чувстват отговорни за крайния резултат.

Но, шефовете не бързат да предават отговорностите си. А в случаите, когато това се случва, се решава само един проблем от седемте.

3. Съществена разлика в работната заплата

Повечето сътрудници ненавиждат своите началници само затова, че те взимат много по-голяма заплата. Разбира се, началниците трябва да взимат повече пари за своята работа, но е необходимо да съществуват определени граници.

Например, в САЩ работната заплата на топ-мениджърите средно е 179 пъти по-голяма от заплатата на редовия сътрудник. При това се вижда, че тези “топ” не вършат обема от работата, който може да бъде оправдан с такива пари. Шефовете не управляват без помощ и не вършат цялата дейност на фирмата. Да не говорим за това, че доста топ-мениджъри са докарвали управляваните от тях фирми до сериозни проблеми или дори до фалит!

4. Обожествяване на ръководителя

Често сътрудниците се разочароват от своите ръководители, когато разберат, че те с нищо не се отличават от останалите хора. Повечето началници нямат никакви “велики” постижения или способности, както изглежда на пръв поглед. Това, обаче, не пречи техните заплати да бъдат 100 пъти по-големи от тези на останалите сътрудниците във фирмата.

Шефовете не са богове, колкото и да искат да изглеждат такива.

5. Психологията на последователите

Психолозите смятат, че съществуват тип хора, които са тъй наречените “последователи”. На тези хора задължително им трябва да имат ръководител, когото да следват. „Последователите” не винаги са лоши работници, но те могат да работят само в подчинение. Такива хора дори могат да проявяват инициатива, но в рамките на своята компетенция и при условие, че имат някого “отгоре”. Възможно е, това да ги успокоява.

За да не възникват проблеми, ръководителят трябва да бъде добър „водач” за своите „последователи”. Но, преценката трябва да е много точна – хората извън тази група могат много неадекватно да реагират за излишния контрол върху своята работа.

6. Отчуждение

Като резултат от строгите йерархии, голямата разлика в работните заплати на ръководителите и подчинените, невъзможността сътрудниците да участват в процеса на вземане на решенията, хората развиват в себе се чувството на отчуждение в работата. Това убива инициативата и производителност и напълно лишава човека от надеждата да получава удовлетворение от работата, която върши.

Как да се избегнат грешките в отношенията с подчинените?

Не е толкова лесно. Оптимално е да се създаде организация, където няма стриктна йерархия и голяма разлика в заплатите на ръководителите и подчинените. В този случай от ръководителите няма да се очакват невъзможни неща, а процесът на вземането на решения ще бъде демократизиран.

Въпреки факта, че това не е лесно, такива схеми на работа вече съществуват, например в технологичните отрасли. Схемите действат доста успешно, например в компанията Google. Програмистите в тази компания взимат доста добри заплати, участват при вземането на решения на определено ниво и винаги могат да проявяват инициатива. Освен това, отношенията с началниците в тази фирма са изградени върху доста демократични принципи.

Редовите ръководители не винаги могат да променят схемата на работа на цялата фирма (Повечето шефове също имат шефове). Но, Вие бихте могли да вземете предвид някои от посочените от Нас грешки в ръководството, за да избегнете проблемите в отношенията с подчинените поне в рамките на екипа, който ръководите.

Успех!

Четете още в Кариера: Аз съм ръководител
Прочетено: 7,234 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 09.06.2010г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!