Text: -A A +A
Четете още в Кариера: екип, екипна работа, Аз съм ръководител

Ставаме доста по-глупави, по-податливи и по-неадекватни в оценките си, когато участваме в екипното вземане на решение. Не вярвате? Дори администрацията на САЩ е признала, че най-неудачните и глупави решения са взети след екипна работа.

Фото: Fotalia

Под въздействието на група се понижава ефективността на мисленето, възникват неадекватни оценки на действителността, а моралните съждения се променят. Този феномен е открит и подробно описан при изучаването на процеса на вземане на колективни решения в администрацията на САЩ, които в последствие са се оказали неверни или погрешни.

Първи този феномен е открил и описал американски психолог Ирвин Джанис (Irvin L. Janis).

Членовете на всеки екип се стремят да избегнат конфликта, да намерят решение, което да удовлетворява всички. Желанието е разумно, но в дадения случай хората повече се стремят да намерят компромис, отколкото да вземат наистина обективно и ефективно решение.

Участниците в група доброволно се отказват от крайните си съждения и разностранното оценяване на ситуацията, а лидерите на екипа пресичат всякакви опити някой да изкаже по-различно мнение.

С пагубния ефект на „колективното мислене” може да се пребори само възможността всеки член на екипа да изкаже мнението си по въпроса, без да бъде прекъсван или коментиран.

Най-ефективен е методът, когато идеите за решението на проблема се изказват „от най-малките длъжности към най-големите”. Точно така се решават проблемите в повечето японски фирми – първо мнението си изказват най-низко стоящите в йерархията служители, после тези над тях, докато се стигне до най-високия ръководител. Това помага да се избегне налагането на авторитета на началниците.

Същия начин на вземане на решения се използва още от древността в мореплавателните екипи. Още от времето на викингите, когато на кораба е възниквала сложна ситуация, цялата команда се е събирала и споделяла мнението си за проблема. Първият се изказвал най-ниския чин на кораба, а последния - капитанът, който е взимал крайното решение.

Успех!

Четете още в Кариера: екип, екипна работа, Аз съм ръководител
Прочетено: 1,040 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.08.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!