Търсите универсален професионалист? Наемете на работа майка.

Традиционно се смята, че не е добра идея по време на събеседване за работа да подчертавате, че сте майка. Но фактът, че за жените материнството е най-важният приоритет, не означава, че те не могат да бъдат много добри професионалисти в своята работа. Дори нещо повече – майките имат уникални качества, които ги правят изключително компетентни работници.

Управление и развитие на кариерата 3

Презареждане на кариерата: Продължение след прекъсване

Как да започнете работа след дълго прекъсване? Хората, които започват работа след дълго прекъсване, не се намират в много лесно положение.

Промяна на кариерата 1