Обикновен ръководител може да стане велик лидер, това е въпрос на правилните действия

Тайната на лидерството не е никаква тайна. На пръв поглед изглежда, че лидерството е свързано с нещо непостижимо за повечето хора, но често се оказва, че лидерите просто много работят, натрупват опит и имат капка късмет. Всичко това може да бъде събрано в няколко правила, които прилагат успешните лидери и подминават обикновените ръководители.

Аз съм ръководител 7

Омразата към началниците е програмирана от самата организация на работата

Повече от половината работещи хора смятат, че най-напрегнатият момент в тяхната работа е контактуването с прекия началник. Лидерите имат по-голяма заплата, стоят по-високо в йерархията и правят само проблеми.

Приложна психология 3

Как да станете добър ръководител? Научете се да мързелувате!

Мениджмънт, делегиране, продуктивност: За да станете добър ръководител, трябва непрекъснато да търсите начини, да се отървете от работа.

Аз съм ръководител

Глава 3. Избирайте шефа според вкуса си

Книга на Брайън Трейси. Работата под ръководството на добър шеф стои въз основата на високите шансове за добра заплата и бързо издигане в службата. Добрите лидери ги има навсякъде.

Управление и развитие на кариерата

Ръководител на клон на финансова и застрахователна институция

Ръководителите на клонове на финансови и застрахователни институции планират, управляват и координират клоновете на институции, които предоставят финансови и застрахователни услуги, като банки, кредитни сдружения, застрахователни компании и строителни спомагателни каси. Те предоставят съвети и помощ на клиенти по финансови и застрахователни въпроси.

Професии и длъжности

Ръководител в образованието

Ръководителите в образованието планират, управляват, координират и оценяват образователния и административния аспект на образователните услуги, детски градини, училища, обслужващи звена, университети, колежи, факултети и катедри в университети и други образователни институции.

Професии и длъжности

Ръководител на социални услуги

Ръководителите на социални услуги планират, управляват и координират предоставянето на програми за социални и обществени грижи като: парично подпомагане, семейна помощ и консултиране, включително за деца и други обществени програми и услуги.

Професии и длъжности

Ръководител в областта на услугите за грижи за възрастни хора

Ръководителите в областта на услугите за грижи за възрастни хора планират, управляват, координират и оценяват предоставянето на услуги по настаняване и персонални грижи за възрастни хора.

Професии и длъжности

Ръководител в здравеопазването

Ръководителите в здравеопазването планират, управляват, координират и оценяват предоставянето на здравни грижи в болници, клиники, обществени здравни агенции и подобни организации.

Професии и длъжности

Ръководител в областта на услугите за грижи за деца

Ръководителите в областта на услугите за грижи за деца планират, управляват, координират и оценяват предоставянето на грижи за деца в извън училищни, ваканционни и дневни центрове.

Професии и длъжности