Text: -A A +A

Предложенията за работа за талантливите хора са много, но как да се ориентираме в този голям поток? Информацията за водещите фирми и свободните работни места, които те предлагат не дава гаранция, че точно Вие ще бъдете назначен на работа. Преди да избирате подходящо за Вас работна място, трябва да познавате добре уменията, които притежавате, как можете да ги развивате или придобивате нови. Умението да управлявате себе си е водещ за един кариерист фактор, въз основа на който работодателите взимат решение когато кандидатствате за работа. Какво точно представлява умението да управляваш себе си?

Фото: stock.xchng

Какво точно се изисква от Вас, когато говорим за уменията при самопрезентацията?

 • Гъвкавост, способност да съответствате на корпоративния стил на фирмата. Това включва умението бързо да намерите информация за фирмата, както и способността да обмислите съответствието на конкретната позиция във фирмата и стила на общуването и облеклото, които трябва да притежава служителят, заемащ това работно място.
 • Адекватен външен вид е от значение и по време на публичните изсказвания. В случая всичко зависи от ефекта, който искате да предизвикате сред аудиторията. Например, за да изпъкнете и да произведете зашеметяващ ефект, можете да действате по “начина на обратното”. Когато вече стигате до последния стадий от конкурса за работа, трябва да имате предвид, че в случая за разлика от интервюто, може да Ви се наложи да изпълнявате активни задачи – представяния, игрите и т.н. затова избирайки облеклото и обувките трябва да го имате предвид.

 • Умение да ползвате невербалните начини на комуникация. Положението на тялото, жестове, мимика. Важно е да проанализирате собствените навици и особености, например начина по който се държите в напрегнати моменти – въртите химикалка в ръцете, гледате в тавана или подрусвате крака. Трябва да намерите най-ефективния начин да съхранявате спокойствието (например, ако имате навик да въртите химикалка, то предварително я приберете в чантата). Следва също да разберете, какво ще Ви помага да се чувствате по-сигурен – да сложите ръцете на масата, да помолите за чаша вода и т.н.
 • Умението да изпипвате съдържанието. Това умение се придобива още по време на обучението и е свързано с умението да структурирате информация. Най-добрият съвет е да повторите на ум (например по време на пътуването до дома) своето изсказване и само след това да запишите основното съдържание във вид на тезиси.

Когато говорим за умението да планирате времето (тайм-мениджмънт), повечето работодатели имат предвид способността да организирате собственото време по такъв начин, че да извършвате максималното количество задачи. Как това може да се провери? Най-често могат да Ви питат с какво се занимавате освен основната си работа или ученето, как успявате да вършите няколко неща едновременно, имате ли делови дневник и по какъв начин правите записки в него. Важен индикатор също се явява и фактът дали сте закъснели или сте се явили навреме на интервюто.

Като цяло съществуват няколко неща, които формират уменията за планиране:

 • Способност да определяте приоритети: Трябва да можете навреме да определите, какво е най-важното за Вас в момента. Например, да се обадите на приятел или да приключите с писането на отчет.
 • Способност да използвате външните източници за фиксиране на информация: Делови бележници, дневници и др.
 • Способност бързо да привключвате от една задача на друга.

Най накрая – уменията за работа с информация: Колко бързо можете да определите главната мисъл в текста, да намерите решение и др.

Кариерист трябва да владее основните начини за работа с информация:

 • Тезисен анализ. Определяне на темата на съобщението, ключевите съждения, които се съдържат в съобщението, изводи, които могат да се направят въз основа на наличните данни. Умението се проверява с помоща на т.н. “кейс-стади” (проктически задачи) или с помоща на някои тестове.
 • Системност на работата с информация. Умението да се види проблемът не изолиран, а в контекста на цялата входяща информация. Това умение се проверява по време на интервюто, когато работодателят моли да разскажете за общата ситуация в икономиката и да свържите това със състоянието на фирмата.
 • Представа за основните етапи за решаването на задачи. Разбиране и анализ на условията, генериране на вариантите и методите за решение, избор на най-подходящото решение, проверка на правилността на избраното решение.
 • Способност да взимате нестандартни решения, използване на скритите свойства на обектите при решаването на актуални задачи. От пасивното следване на съдбата – към съзнателното управление на собственият живот. Това е принципът на успешен кариерист. Това са представите, които навлизат от западното общество и се утвърждават при нас.
Прочетено: 15,218 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 02.06.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!