Text: -A A +A

Предложенията за работа за талантливите хора са много, но как да се ориентираме в този голям поток? Информацията за водещите фирми и свободните работни места, които те предлагат не дава гаранция, че точно Вие ще бъдете назначен на работа. Преди да избирате подходящо за Вас работна място, трябва да познавате добре уменията, които притежавате, как можете да ги развивате или придобивате нови. Умението да управлявате себе си е водещ за един кариерист фактор, въз основа на който работодателите взимат решение когато кандидатствате за работа. Какво точно представлява умението да управляваш себе си?

Фото: stock.xchng

Съвременните кариеристи разполагат с голям обем от информация, коя то придобиват от медиите, в това число електронни, специализираната литература, обучителните курсове и т.н. Предложенията за работа за талантливите хора са много, но как да се ориентираме в този голям поток? Информацията за водещите фирми и свободните работни места, които те предлагат не дава гаранция, че точно Вие ще бъдете назначен на работа.

Преди да избирате подходящо за Вас работна място, трябва да познавате добре уменията, които притежавате, как можете да ги развивате или придобивате нови. Умението да управлявате себе си е водещ за един кариерист фактор, въз основа на който работодателите взимат решение когато кандидатствате за работа.

Какво точно представлява умението да управляваш себе си?

1. Познаване на собствения потенциал

Преди да постигнете добри резултати в кариерата, трябва да имате представа за собствения си потенциал. Адекватното самооценяване е голямо предимство при конкурирането на пазара на труда. Всеки работодател чака кандидатът за работа да има адекватна представа за себе си. Още повече, че по време на интервюто, трябва да покажете своите добри страни и качества, а недостатъците да остават почти незабелязани на този фон. Всичките характеристики се свеждат до следната структура:

Мисловните качества

  • Системно мислене: Колко добре работите с голям обем информация и структурирате данни.
  • Динамика на мисленето: Скоростта и бързина на мисленето.
  • Гъвкавост и нестандартност на мисленето: Креативност (способност към творчеството), възможността да генерирате нови идеи.

Комуникативни способности

  • Гъвкавост в общуването: Умението да се разбирате с различни хора.
  • Способност да изразявате собствените идеи: Умението да предавате мисълта си на всеки един събеседник.
  • Развитие на общуването: По какъв начин, с какви речеви изрази предавате информацията, имате ли активна жестикулация и мимика.

Организаторски способности

  • Лидерски качества: Способността да водите след себе си група хора и да ги организирате за решаването на определени задачи.
  • Способност да планирате и прогнозирате: Умението бързо да разпределяте задачите, да определяте приоритети и да планирате работата.

Личностни качества

  • Мотивация за успех: Винаги ли сте активни и инициативни или това зависи от конкретната задача.
  • Отговорност за вземането на решението: Способността да поемате отговорност за извършването на определени задачи.

С помоща на самонаблюдението или на наблюдението от страна на близките Ви, можете да изучите своите възможности и способности. Решаването на специализираните тестове също може да подпомогне процесът на самоопознаването.

Прочетено: 15,518 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 02.06.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!