Text: -A A +A
Четете още в Кариера: тайм мениджмънт, Лично развитие

Времето е най-силния актив на човечеството. Неговата стойност не може да бъде измерена в пари. Времето е луксът, който не винаги е достъпен и за най-богатите хора по света.

Фото: stock.xchng

Дори здравето и младостта вече могат да се „купят”, докато времето, с което разполагаме, не може да се набави по никакъв начин. Остава само възможността да избираме как да се разпореждаме с него – да го пилеем или да използваме възможно най-ефективно. С това се занимава тайм-мениджмънтът („управление на времето”). Съвременните хора в зависимост от отношението им към личното си време се делят на няколко основни групи:

Първа група. Хората, които през цялото си време вършат основно не спешни и не много важни задачи и дейности

Те не осъзнават важността и цената на личното си време. От една страна, тези хора никога за никъде не бързат, защото не вършат нищо спешно и важно. От друга страна, те имат скучен и сив живот, който напускат „като мухи без история”…

Втора група. Хората, които непрекъснато вършат спешни, но не важни задачи и дейности

Защо се случва, че не важните дейности стават толкова спешни? В случая пак е на лице неразбирането за важността на правилното използване на личното си време. Тази група хора също не е запозната с основите на тай-мениджмънта. Хората от тази група непрекъснато отлагат изпълнението на необходимите действия и решения и, като резултат, задачите задължително от не спешните стават спешни. Често това се случва в най-неподходящия момент. Задачите се натрупват лавинообразно… Като резултат, тези хора винаги са заети с това, че „запушват дупките”, бързайки да приключат спешните си, но не важни задачи.

Трета група. Хората, които през цялото си време вършат основно спешни и важни задачи и дейности

Тези хора не позволяват задачите им да се натрупват и постепенно да губят своята важност. Все пак, те притежават определена способност да се бавят, защото техните задачи успяват да се превърнат от не спешните в „спешни”.

Четвърта група. Хората, които вършат важни но не спешни задачи

Това е, както сами разбирате, най-идеалния вариант за действие. Тези хора никога не бързат за никъде, винаги разполагат със свободно време и нямат задачи „за вчера”. Бихме могли да наречем тези хора „идеалните инвеститори на своето време”. Те изграждат добре своят тайм-мениджмънт и всичките им дела са ориентирани към бъдещето. Те не отделят личното си време за дребните задачи, които имат нулева полза за тях. Хората от тази група ценят личното си време и винаги избират да вършат нещо важно и полезно за да осигурят своето и на своите близки сигурно бъдеще.

Какво бихте могли да направите, за да можете с полза да инвестирате своето време?

1. Направете анализ на своите дейности и занимания. Определете в каква от горепосочените групи се намирате. Какви дейности бихте могли да не вършите, освобождавайки скъпоценно си време за наистина важните дела?

2. Винаги взимайте решения, ориентирани към бъдещето. Ако имате избор: да гледате сериал или да прочетете някоя нова статия по икономика (или бизнес, инвестиции и др.) – помислете, какво от двете занимания ще бъде по-полезно за Вашето бъдеще.

3. Не забравяйте за своето бъдеще, когато мислите за финансовото си положение. Отделяте ли време за да обмисляте стратегията си за личните спестявания и последващото им инвестиране? Направили ли сте вече поне малки стъпки в тази насока или все още нямате време за това? Планирайте финансовите си задачи навреме.

4. Не търсете начин да правите дребни икономии на време, когато важните за Вас неща ги вършите с години. Помислете, какво е по-важното за Вас – да използвате времето си ефективно или рационално? Може би трябва да жертвате малко лично време и за сметка на по-неважните за вас неща да вършите по-важните?

За да правите правилно инвестиране на своето време, трябва да се намирате колкото може по-близо до четвъртата група. Хората от тази група имат най-успешната тайм-стратегия относно личното си време.

Успех!

Четете още в Кариера: тайм мениджмънт, Лично развитие
Прочетено: 8,045 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 13.03.2008г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!