Text: -A A +A
Четете още в Кариера: Образование & Квалификация

Какво трябва да направите за да легализирате документ за образование, издаден от българско учебно заведение, когато заминавате за чужбина? Как да се признае образователен документ, издаден в чужда държава, ако се връщате в България?

Фото: stock.xchng

Представяме Ви информация по данни на Министерство на образованието и науката, която сме имали към датата на публикуването на тази информация. Най-актуалната информация по въпроса можете да намерите на тази страница на Министерството на образованието и науката.

За какво да легализирате документи за образование?

Всеки документ за образователна степен е валиден напълно само в държавата, където е издаден. При пресичането на границата ще се сблъскате с необходимостта да докажите, че документът е автентичен. Това се налага, защото документът е издаден на друг език и от учебно заведение от друга държава. Работодателят, който ви наема на работа или учебно заведение, където искате да продължите своето образование искат да бъдат сигурни, че документът, който им представяте наистина доказва, че притежавате необходимото образователно ниво.

За целта държавните органи поемат легализацията на Вашите документи, за да могат да послужат в страната пред всяка една институция, организация или работодател.

Имайте предвид, че легализацията на издадените в чужбина документи за образование се извършва само след като те предварително са легализирани в съответната държава.

Списък на страните, с които България има подписани спогодби за взаимно признаване еквивалентността на документи за образование, можете да видите тук.

Къде се извършва легализацията?

В България тази дейност се извършва в Министерството на образованието и науката (МОН), отдел "Двустранна сътрудничество", сектор "Легализация на документи за образование" (тел.02/ 9217 751,9217 551, 9217 651)

Гражданите, които се нуждаят от предконсулската заверка внасят своите документи в стая № 5 на МОН. Срокът за предконсулското заверяване на документите за образование е пет работни дни. Услугата не се заплаща. Заверените документи се получават от служителите, работещи в стая № 5, срещу входящ номер.

Документи за образование, издадени в България

Предконсулска заверка на документи за образование

Предконсулската заверка на МОН е етап от легализацията на всеки частен образователен документ, чието предназначение е да се ползва в чужди държави. Гражданите могат да внесат за предконсулска заверка оригинали на документите за образование и/ или нотариално заверени ксерокопия.

Предконсулската заверка се осъществява след проверка на съдържанието на всеки документ и експертна оценка на положените върху документа подписи. При тази оценка се използва съвременна база данни на подписите на всички длъжностни лица в системата на народната просвета и в системата на висшето образование. На експертна оценка подлежат и положените върху документа печати. Върху всеки автентичен и коректно издаден (без грешки) документ за образование се полага щемпел на МОН, в който се подписват две длъжностни лица от Дирекцията.

Некоректно издаден документ за образование се връща на подалия го в МОН гражданин с конкретно предписание за отстраняване на грешките.

Неавтентичните документи по служебен път се предоставят на органите на Министерство на вътрешните работи.

Документи за образование, издадени в чужбина

Признание на образователни документи, издадени от училища на чужди държави

Експертната работа в тази област се основава на разпоредбите на Наредба № 2 на МОН от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави и на Наредба за изменение и допълнение на на Наредба № 2 от 2003 г.

Признаването се осъществява от експертна комисия, определена със заповед на Министъра на образованието и науката.

Четете още в Кариера: Образование & Квалификация
Прочетено: 12,341 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 15.06.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!Коментари

Пазете се от лицето Марио Иванов. Наркозависим е и е обигран в извършването на измами.


Извършва значителни по размер измами – многократно е викан и задържан в службите. Профилът му е на социопат, който обича жените и прави всичко възможно да си набави средства посредством финансови измами. Марио е бил на разпити в СДВР много пъти като срещу него има много досъдебни производства.


Аз работех за него, откровен женкар, нищо друго не го интересуваше.


Добави коментар